LATEST ARTICLES

 การเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองของเด็กเปรียบเสมือนกับการสร้างบ้าน หากรากฐานไม่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้บ้านไม่มั่นคงตลอดไป

จากความท้าทายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโพรไบโอติกส์ทั้งในผู้บริโภคกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ จึงได้เกิดแนวคิดและแนวทางปฏิบัติมากมายในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

 ในปี พ.ศ. 2565 ตลาดผลิตภัณฑ์นมและนมทางเลือกทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 568 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ซึ่งสวนทางกับปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์นมในปัจจุบันที่ลดลงร้อยละ 0.6

ครบ จบ ทุกความต้องการของผู้ใช้งานด้วย myVEGA แอปพลิเคชันที่รวบรวมทุกความต้องการของผู้ใช้งานเซนเซอร์อัจฉริยะ ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายและครอบคลุมช่วยให้การทำงานง่าย สะดวก และปลอดภัยยิ่งกว่า

สารให้ความหวานจากธรรมชาติ มีความโดดเด่นกว่าน้ำตาลทรายแบบดั้งเดิมหลายประการ และยังมีความน่าสนใจสำหรับใช้เป็นสารให้ความหวานทางเลือกที่ไม่ให้พลังงาน และช่วยให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงรสชาติหวานในอาหารและเครื่องดื่ม

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา (Excellent Center for Drug Discovery; ECDD) มุ่งหวังที่จะสร้างระบบนิเวศเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาสมุนไพร ด้วยการนำ Ecosystem Software มาใช้ในการสำรวจและบันทึกข้อมูล ECDD

วิธีการทดสอบจุลินทรีย์ตามมาตรฐานแบบดั้งเดิม อาจจะต้องใช้เวลานานในการทดสอบ ซึ่งกว่าที่จะได้รับผลการวิเคราะห์นั้น ผลิตภัณฑ์ก็ถูกจัดส่งไปถึงมือผู้บริโภคเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในจุดที่จะต้องเฝ้าระวังได้

พลาสมาจัดเป็นสถานะที่สี่ของสสารนอกเหนือจากสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยพลาสมาประกอบด้วยส่วนผสมของแก๊สที่เกิดจากการแตกตัวเป็นไอออนทั้งหมดหรือแตกตัวเป็นไอออนบางส่วน

การจำแนกชนิดเชื้อจุลินทรีย์ (Microbial Identification) เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาประเภทหนึ่งซึ่งเป็นการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร โดยสามารถจำแนกกลุ่มของเชื้อจุลินทรีย์ได้ถึงระดับจีนัส (Genus) หรือสายพันธุ์ (Species)

การแช่เยือกแข็ง (Freezing) เป็นวิธีการแปรรูปเพื่อถนอมอาหาร ด้วยการลดอุณหภูมิให้ต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส เพื่อให้น้ำอิสระในอาหารกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย (Microbial spoilage)

 คลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) ซึ่งมีทั้งเป็นแบบชั้นวาง (AS/RS Rack) ที่สูงได้ถึง 30 เมตร หรือระบบจัดเก็บสินค้าแบบกล่องเล็กๆ ที่รวมกันเป็นกล่องใหญ่ (Unit load หรือ Mini-load)

   เต็ดตร้า แพ้คได้จัดงานสัมมนา “Innovation Starts Here” เป็นการตอกย้ำถึงการเป็นผู้นำด้านข้อมูลและโซลูชันที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมด้านความยั่งยืน พร้อมสร้างความโดดเด่นและการเติบโตในตลาด

จากงานวิจัยของ European Journal of Scientific Research พบว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคภายใน 90 วินาทีหลังจากมองเห็นบรรจุภัณฑ์นั้น และหากเกิดความประทับใจก็จะนำไปสู่การแชร์ภาพของผลิตภัณฑ์ลงบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นการบอกต่อความสำเร็จให้กับแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว

การบริโภคอาหารที่มีค่า GI สูง มีผลทำให้ระดับกรดไขมันในเลือดเพิ่มขึ้นมากกว่าการบริโภคอาหารที่มีค่า GI ต่ำ ในทางกลับกันอาหารที่มีค่า GI ต่ำ ก็จะช่วยในเรื่องของการย่อย ทำให้เกิดดูดซึมได้ช้าลง รู้สึกอิ่มง่ายและนานขึ้น

MT Food Systems เข้าใจถึงปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารที่นับเป็นปัญหาสำคัญของทุกโรงงาน จึงขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการผนวกการผลิตเข้ากับเทคโนโลยีและออโตเมชัน (Unmanned Factory)

การฉายรังสีอาหาร (food irradiation) หมายถึง กระบวนการนำอาหารมาวางแผ่ไว้กลางรังสีก่อไอออน (ionizing radiation) ได้แก่ รังสีแกมมาจากสารกัมมันตภาพรังสี (60Co และ 137Cs) หรืออิเล็กตรอนเร่งพลังงานสูง (10 MeV) หรือรังสีเอ็กซ์จากเครื่องกำเนิด (5 MeV) โดยรังสีทั้ง 3 ชนิดจัดเป็นรังสีที่มีพลังงานสูง และมีคุณสมบัติเฉพาะตัว

ประโยชน์ของน้ำส้มสายชูหมัก (Vinegar) ต่อสุขภาพ และการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตร

ปัจจุบันมีเกณฑ์การจำแนกอาหารของผู้สูงอายุและอาหารสำหรับผู้ที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบากที่นิยมใช้อ้างอิงตามหลักสากล ภายใต้ชื่อ International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI)

กลุ่มบริษัทเอ็มสแลนด์ นำเสนอโซลูชันผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากมันฝรั่งและถั่วลันเตา ซึ่งจัดว่าเป็นส่วนผสมจากพืชที่ช่วยทำหน้าที่ในการปรับปรุงด้านเนื้อสัมผัสและการเกิดเจลในกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมประเภทกัมมี่และเยลลี

เนื่องจากเนื้อสัตว์จากพืชถือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่ จึงยังไม่มีมาตรฐานความชื้นอย่างเป็นทางการ ดังนั้น McClements และคณะ จึงแนะนำให้ใช้แนวทางของ AOAC International Method 950.46 สำหรับทดสอบความชื้นในเนื้อสัตว์

การจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารที่อุณหภูมิต่ำนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือการใช้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) เพื่อประโยชน์ในการค้นหา ระบุเวลาในการจัดเก็บและเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์

“ดื่มก่อนป่วย” คำกล่าวนี้เป็นที่รู้จักในครอบครัวของชาวจีนที่ทุกต้นฤดูหนาวจะดื่มชา “ถั่งเช่า” เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกายสำหรับสภาพอากาศที่หนาวเย็นและโรคหวัดที่กำลังจะมาเยือน

ดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index; GI) คือ ตัวชี้วัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต จึงเป็นค่าพารามิเตอร์ที่ถูกพัฒนาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกรับประทานและแนะนำปริมาณการบริโภคอาหารของกลุ่มผู้บริโภคที่มีภาวะโรคเบาหวาน

รูปแบบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ช่วยเสริมสมรรถภาพทางการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

รสชาติ ถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการขับเคลื่อนยอดขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มให้เติบโต หากเครื่องดื่มมีรสชาติไม่อร่อย ผู้บริโภคก็จะไม่เกิดการซื้อซ้ำ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะมีราคาหรือคุณประโยชน์เพิ่มเติมที่ดีแค่ไหนก็ตาม

ครบ จบ ทุกความต้องการของผู้ใช้งานด้วย myVEGA แอปพลิเคชันที่รวบรวมทุกความต้องการของผู้ใช้งานเซนเซอร์อัจฉริยะ ด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายและครอบคลุมช่วยให้การทำงานง่าย สะดวก และปลอดภัยยิ่งกว่า

หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “ความแตกต่าง” นั้นเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์มีความแตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่ง แต่ทุกท่านทราบหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วในความแตกต่างเหล่านั้นมักจะมีรายละเอียดและวิธีการที่นำมาซึ่งความแตกต่าง ผมจึงตั้งคำถามกับตัวเองว่า “เอ.... ถ้าเราสร้างเครื่องมือมาสักชุดนึง เพื่อจะทำให้บรรจุภัณฑ์มีความแตกต่างได้จริงๆ นั้นจะทำได้มั้ย”

ขนมขบเคี้ยว หรือของว่าง เป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ สำหรับรับประทานในยามว่างเพื่อช่วยระงับความหิวในระหว่างมื้ออาหาร การบริโภคขนมขบเคี้ยวสามารถช่วยผ่อนคลายอารมณ์ สร้างความสุข และความบันเทิงให้กับผู้บริโภคได้

จากการทบทวนข้อมูลการเรียกคืนอาหารทะเลที่จดทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 พบว่า มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมากกว่า 2,400 ครั้ง ในช่วง 20 ปีนี้

สัตว์น้ำ คือ ผลผลิตจากการประมงซึ่งประกอบด้วย (1) การจับจากธรรมชาติ และ (2) การเพาะเลี้ยง ซึ่งการประมงทั้งสองแบบนี้มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย แม้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and