LATEST ARTICLES

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากชิ้นส่วนปูม้าสู่ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมต่างๆ

ปัจจุบันการตรวจสอบกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์อาหารนั้นสามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่

ไอศกรีมเป็นขนมหวานที่ใครหลายคนชื่นชอบ จากข้อมูลการสำรวจตลาดไอศกรีมทั่วโลกในปี พ.ศ. 2566 พบว่ามีมูลค่าสูงถึง 73.4 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 98.7 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐภายในปี พ.ศ. 2575

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งมักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป

กระแสการพัฒนาซอสสำเร็จรูปจากเมนูอาหารกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการที่ผู้บริโภคกำลังมองหาทางเลือกที่มีความแปลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสสำเร็จรูปพร้อมปรุงจากเมนูอาหารไทยภาคต่างๆ

ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม ซึ่งมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เครื่องดื่มที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ครบรอบ 20 ปี กับ KW Group ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ตอบโจทย์การผลิตในหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ไส้กรอก แฮม ลูกชิ้น สัตว์ปีก เนื้อสัตว์ อาหารสัตว์ อาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์เบเกอรี

 ในอุตสาหกรรมอาหารมักจะนำกรดอาหารในธรรมชาติมาใช้เพื่อเตรียมผลิตซอส ไม่ว่าจะเป็นกรดแลคติก กรดอะซิติก กรดมาลิก หรือกรดซิตริก เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ เพิ่มมูลค่าด้านความปลอดภัยของอาหาร และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

 Let food be thy medicine, and medicine be thy food หรือ ใช้อาหารเป็นยา และใช้ยาเป็นอาหาร ซึ่งเป็นคำกล่าวของฮิปโปเครติสหรือบิดาแห่งการแพทย์ชาวกรีกที่มีมานานนับพันปี

อุตสาหกรรมอาหารตามแนวทางครัวของโลก ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับประเทศเกษตรกรรม โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งในปี พ.ศ. 2566

การประยุกต์ใช้เซนเซอร์วัดระดับและแรงดัน จะช่วยเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอัตโนมัติซึ่งจะต้องมีการวัดค่าและตอบสนองในกระบวนการผลิตด้วยความรวดเร็วและแม่นยำ

สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่บนบรรจุภัณฑ์นั้นให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริโภค เนื่องจากสัญลักษณ์เหล่านี้บ่งบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยในการใช้งาน สร้างความน่าเชื่อถือ

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยและคุณภาพอาหารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ปลอดภัยและมั่นคง โดยมักจะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการรวบรวม วิเคราะห์ และแบ่งปันข้อมูล

Sensomics คือการทดสอบประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุล ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีโอมิกส์ (Omics) ที่มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (Foodomics) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสของอาหารในระดับโมเลกุล ซึ่งเทคนิคนี้มีลำดับขั้นตอนการทำงาน ดังต่อไปนี้

"โพสไบโอติกส์" ได้รับการจำกัดความโดยสมาคมนานาชาติทางวิทยาศาสตร์สำหรับโพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ (The International Scientific Association of Probiotics and Prebiotics; ISAPP)

การแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้า (electrodialysis) เป็นกระบวนการแยกสารโดยอาศัยความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วแอโนดและขั้วแคโทดเป็นแรงขับดันให้เกิดการแยกไอออนผ่านเยื่อแลกเปลี่ยนไอออน (ion-exchange membranes) 2 ชนิด

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Automation) ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอย่างเห็นได้ชัด ด้วยอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

เมทเล่อร์ โทเลโดมาพร้อมกับสินค้าและบริการที่หลากหลายและครบ ทั้งการใช้งานในห้องปฏิบัติหรือสายการผลิต ด้วยสินค้าและบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานต่างๆ ดังนี้

ระบบภูมิคุ้มกัน เกิดจากการทำงานร่วมกันของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ทั้งอวัยวะ เซลล์ และสารเคมี รวมถึงโปรตีนหลากหลายชนิด เพื่อทำหน้าที่ป้องกัน ทำลายเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอมจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ถั่วดาวอินคา (Sacha inchi) เป็นที่รู้จักกันในนามของ แหล่งของโอเมก้า 3 บนดิน ซึ่งทาง อย. ได้รับรองน้ำมันที่สกัดจากถั่วดาวอินคาให้สามารถประกอบอาหารได้ไม่เกิน 3 กรัม

อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานที่อุณหภูมิห้อง โดยไม่เสี่ยงต่อการเสื่อมเสีย ซึ่งอาหารเหล่านี้มักถูกเตรียมด้วยเทคนิคการแปรรูปด้วยความร้อน ได้แก่ สเตอริไลซ์พาสเจอไรซ์ และการอบแห้ง หรือการใช้ความเย็น

 Totipro® เป็นสารกลุ่มโพสไบโอติกที่ผ่านการพิจารณาจาก อย. ว่ามีความปลอดภัย สามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบอาหารภายใต้ชื่อ Totipro® Lactic acid bacteria fermented metabolites powder

คีเฟอร์เป็นเครื่องดื่มหมัก ซึ่งเป็น 1 ใน 9 เทรนด์ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มาแรง จากข้อมูลของของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ Future Market Insights คาดว่าในช่วงปี พ.ศ. 2566-2569

หัวบีท เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของพืชที่มีปริมาณซูโครสสูง ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับกระบวนการผลิตน้ำตาลที่ละลายได้ มีการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์ถือเป็นกระบวนการสำคัญที่จะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนภายในหัวบีทให้เป็นน้ำตาลที่ละลายได้

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับด้านบรรจุภัณฑ์อาหารทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียต้องตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ในปี พ.ศ. 2567 เทรนด์ของตลาดอาหารพร้อมรับประทานและอาหารพร้อมปรุงยังคงสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เร่งรีบของผู้บริโภคทั่วโลก ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอาหารต่างตอบสนองความต้องการนี้ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท

เทคนิค Multiplex PCR ร่วมกับ DNA Strip เป็นนวัตกรรมในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีความทันสมัย รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถตรวจสอบสัตว์ต้องห้ามได้หลายชนิดในครั้งเดียว

ผู้ประกอบการควรมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการออกแบบและบริหารจัดการห้องเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and