All contents

ไม่ว่าอุตสาหกรรมอาหารจะมีความก้าวหน้าไปสู่ทิศทางใด ความปลอดภัยด้านอาหารและสุขอนามัยก็ยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่นเดียวกันกับ บริษัท อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จำกัด

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารต้องการส่วนผสมที่เหมาะสำหรับกระบวนการผลิตเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคุณภาพทางประสาทสัมผัสหรือการเสริมฤทธิ์ทางชีวภาพ

ในการออกแบบตามหลักสุขอนามัยเพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาดแบบ CIP จะเน้นไปยังกระบวนการผลิตที่เป็นระบบปิดหรือระบบการผลิตอาหารเหลว โดยอุปกรณ์หลัก ประกอบด้วย ถัง ท่อ ปั๊ม วาล์ว อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เครื่องฆ่าเชื้อ และเครื่องบรรจุ ซึ่งการออกแบบจะมี 2 ระดับ

แนวโน้มของอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารในปี พ.ศ. 2567 นี้ ได้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลและระบบอัตโนมัติสำหรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของลูกค้า

บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสดมีปัจจัยสำคัญที่จำเป็นต้องคำนึงถึง คือ การเปลี่ยนสีของเนื้อตามปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของก๊าซออกซิเจนที่จะต้องทำความเข้าใจถึงกลไกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

  โลกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพเพื่อเน้นประโยชน์ในการป้องกันโรคมากกว่าการรักษา

ร่วมแสดงความคิดเห็น U share V care ลุ้นรับของกำนัล Starbuck Gift Card 500 Baht (2 Lucky Winners)

Food Focus Thailand Roadshow 2024 ACCELERATING THE FUTURE OF F&B INDUSTRY WITH INNOVATION AND TECH OPTIMIZATION ขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี Friday, 23 Feb 2024 @ Buri Sriphu Hotel Hat Yai

Food Focus Thailand Roadshow 2024 ACCELERATING THE FUTURE OF F&B INDUSTRY WITH INNOVATION AND TECH OPTIMIZATION ขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี Thursday, 22 Feb 2024 @ Buri Sriphu Hotel Hat Yai

Food Focus Thailand Roadmap:Dairy & Dairy Products Edition 17 May 2024 @ Jupiter Room, Challenger Hall, IMPACT Dairy Innovations: The Changing Landscape of Dairy Industry

Food Focus Thailand Roadmap: Bakery & Pastry Edition 15 March 2024 @ Jupiter Room, Challenger Hall, IMPACT Success Recipes of Baked Goods

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพทางเดินอาหาร เปปไทด์เป็นส่วนผสมสำคัญที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งแบบตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ โดยแบคทีเรียโพรไบโอติกส์หลายสายพันธุ์ได้ผ่านการศึกษาและระบุออกมาแล้วว่าเป็นแหล่งสร้างเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive peptides)

การวิเคราะห์ตลาดร้านกาแฟแบบพิเศษ คาดการณ์ว่าปี พ.ศ. 2566-2570 ขนาดตลาดร้านกาแฟแบบพิเศษจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 7.43 และมูลค่าตลาดจะเพิ่มขึ้นประมาณ 39.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ด้วยคุณสมบัติทั้ง 4 ข้อข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า แม้พลาสติกจะก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบันจนมีข้อคิดเห็นบางส่วนว่าควรเลิกใช้พลาสติก แต่ในความเป็นจริงแล้วเราจะสามารถยกเลิกการใช้งานพลาสติกได้ก็ต่อเมื่อสามารถหาวัสดุทดแทนที่มีคุณสมบัติในการใช้งานครบทั้ง 4 ข้อได้

1. ขมิ้นชัน (Turmeric) ในปัจจุบันขมิ้นชันถูกนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายรูปแบบ อาทิ การนำเหง้าสดไปใช้ในการประกอบอาหาร แต่งสี และแต่งกลิ่นอาหาร 2. ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ในปัจจุบันฟ้าทะลายโจรส่วนใหญ่มักถูกนำมาใช้ในการแปรรูปเป็นผงหรือนำมาสกัดเป็นสารสำคัญเพื่อบรรจุเป็นแคปซูลในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 3. หญ้าหวาน (Stevia) ปัจจุบันมีการนำหญ้าหวานมาใช้ในการบริโภคทั้งหมด 5 รูปแบบ ได้แก่ ใบอบแห้ง ใบแห้งบดสำหรับชงแบบสำเร็จรูป (ชาหญ้าหวาน) ใบสด ใบแห้งบดสำหรับใช้แทนน้ำตาล (หญ้าหวานผง) และสารสกัดจากหญ้าหวาน 4. เห็ดขี้ควาย (Magic mushroom) ในปัจจุบันเริ่มมีงานวิจัยที่นำเห็ดขี้ควายมาใช้ในการรักษาโรคหดหู่ ซึมเศร้า

สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันอาหารได้ร่วมกันประเมินและวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์การส่งออกสินค้าอาหารของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2566 ว่ามีมูลค่าราว 1.5 ล้านล้านบาท และขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1

ครัวกลาง (Central kitchen) เป็นสถานที่จัดเตรียมวัตถุดิบอาหาร ตลอดจนการบรรจุเพื่อกระจายสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร โรงอาหาร

นอกเหนือจากการป้องกันโรคแล้ว อาหารฟังก์ชันยังช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากเซลล์เสื่อมชราได้ จากการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยทั่วโลก จึงส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตกันมากขึ้น ซึ่งอาหารฟังก์ชันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการหรือช่วยชะลอความเสื่อมชรา โดยเซลล์ซอมบี้ หรือที่รู้จักในทางวิทยาศาสตร์ว่าเซลล์แก่ (Senescent cells) เซลล์ชนิดนี้จะหยุดการแบ่งตัวโดยไม่เข้าสู่วงจรการตายแบบปกติ (Apoptosis)

แนวโน้มอาหารและเครื่องดื่มเชิงฟังก์ชันในปี พ.ศ. 2567 นี้ แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าทั้งในมุมมองของผู้ผลิตอาหารและผู้บริโภค โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปยังอาหารที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยเยียวยาจิตใจ ลดความเครียด และสร้างประสบการณ์ใหม่แบบที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

เพื่อให้การอนุญาตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ มีคุณภาพและความปลอดภัยบนพื้นฐานการคุ้มครองผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 442) พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเมล็ดโกโก้ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตน้ำผลไม้ น้ำ หรือนมพาสเจอร์ไรซ์ รวมไปถึงถังที่บรรจุสารเคมี หรือถังบำบัดน้ำ ต่างก็มีเซนเซอร์อัจฉริยะสำหรับวัดระดับของเหลวในแทงก์ เพื่อให้ทราบถึงของเหลวที่อยู่ในแทงก์ว่าอยู่ในจุดวิกฤตที่น้อยหรือมากกว่าที่ได้ตั้งค่าเอาไว้หรือไม่? ส่งผลให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยป้องกันการผลิตไม่ให้สะดุดหรือต้องหยุดลง

“การขยายขนาด คือ งานที่ทำให้เกิดผลของกระบวนการออกมาเหมือนกันทุกประการหากสามารถทำได้ในระดับอัตราการผลิตที่ใหญ่กว่าที่เคยทำสำเร็จได้มาก่อนหน้านี้”1 สำหรับการขยายขนาด (Scale up) ในระดับอุตสาหกรรมอาหาร

เอนไซม์เป็นโปรตีนที่ช่วยทำหน้าที่เร่งการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมอาหารกันมากขึ้น เอนไซม์เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารมาอย่างยาวนาน ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมัก

การประเมินความปลอดภัยสำหรับอาหารใหม่ มีทั้งการศึกษาทางด้านพิษวิทยา ซึ่งคือการทดสอบความเป็นพิษของอาหารใหม่ ตามปกติแล้วจะเป็นการทดสอบโดยใช้สัตว์ทดลองเพื่อนำผลการทดลองมาอธิบายและคาดการณ์ความเป็นพิษจากการบริโภคอาหารนั้นๆ ในมนุษย์ นอกจากนั้นมีการศึกษาลักษณะทางชีวเคมี

ผลไม้สดของประเทศไทยได้รับความนิยมติดอันดับโลก โดยเฉพาะทุเรียน ลำไย มังคุด และมะพร้าว ซึ่งส่งออกไปหลายประเทศ อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง มาเลเซีย และญี่ปุ่น โดยผลผลิตทั้งหมดแบ่งออกเป็นการบริโภคภายในประเทศร้อยละ 40 และเป็นตลาดส่งออกร้อยละ 60 หรือคิดเป็นมูลค่าราว 1.03 แสนล้านบาท

เอนไซม์จัดว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพที่น่าสนใจซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตและความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ ของมนุษย์ รวมถึงมีการนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร จึงกล่าวได้ว่าเอนไซม์เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ช่วยเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

EU ได้แบ่ง Novel Food ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) อาหารที่สกัดหรือพัฒนาด้วยนวัตกรรมใหม่ (New Substance) (2) อาหารที่ผลิตจากแหล่งโภชนาการใหม่ (New Source) (3) อาหารที่ผลิตจากกรรมวิธีรูปแบบใหม่ (New Technique) และ (4) อาหารดั้งเดิมที่มีการบริโภคโดยทั่วไปนอกกลุ่ม EU (Traditional Food in 3rd Countries) โดยปัจจุบัน EU ได้รวบรวมรายชื่อ Novel Foods ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายใน EU

กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยช็อกโกแลต เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารสากล คือ Standard for Chocolate and Chocolate Products (CODEX STAN 87 - 1981) Amended in 2016 และลดความซับซ้อนของกฎระเบียบ

หลากหลายข้อดีของ myVEGA เพื่อทุกอุตสาหกรรม เพื่อการเข้าถึงแพลตฟอร์มส่วนตัวนี้ได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว พร้อมคุณสมบัติที่ช่วยผู้ใช้งานให้สะดวกมากกว่าที่เคย

วิตามินบีเป็นกลุ่มวิตามินที่ละลายได้ในน้ำ (Water Soluble Vitamins) ประกอบไปด้วยวิตามินบี 1, วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินบี 5 วิตามินบี 6 วิตามินบี 7 วิตามินบี 9 และวิตามินบี 12 ซึ่งกลุ่มวิตามินบีเหล่านี้มีความสำคัญไม่ต่างกับวิตามินชนิดอื่นๆ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and