All contents

ปัจจุบันสำนักงานหรือแอปพลิเคชันการผลิตที่เป็นดิจิทัลส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งฟีเจอร์ AI ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว สำหรับผู้นำด้านการกระจายสินค้าและทีมไอที ย่อมมีเรื่องอื่นๆ ที่ต้องจัดการอยู่แล้ว แต่ถึงกระนั้นต้องไม่ลืมที่จะให้ความสนใจและพิจารณาถึงการนำ AI มาใช้งาน

ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้เครื่องแยกแม่เหล็กสำหรับใช้งานในกระบวนการผลิตอาหาร

กระแสช็อกโกแลตในประเทศไทยกำลังมาแรงในช่วงหลายปีมานี้ จึงทำให้เกษตรกรที่มีความรู้ ผู้เชี่ยวชาญในวงการ รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบช็อกโกแลต หันมาศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาน้อยคนจะรู้จัก ‘ผลโกโก้’ อย่างจริงจัง น้อยคนที่รู้ว่าเมืองไทยก็เป็นแหล่งปลูกโกโก้ และอาจคิดไม่ถึงว่าเมล็ดโกโก้นั้นมีประโยชน์เกือบจะทุกส่วน

จากความก้าวหน้าของผู้ผลิตส่วนผสมอาหารต่างๆ ทำให้ตลาดอาหารจากพืชมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีรสชาติและเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับอาหารดั้งเดิม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มมังสวิรัติแบบยืดหยุ่นที่ต้องการทางเลือกในกลุ่มอาหารจากพืชมากขึ้น

การควบคุมการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ General Standard for Food Additives (GSFA) ตามมาตรฐานของโคเด็กซ์ (Codex) ซึ่งสารให้ความหวานแทนน้ำตาลจะมีรหัส INS number เดียวกันกับของ Codex

น้ำมะนาว เป็นวัตถุดิบปรุงอาหารที่ให้รสเปรี้ยวแหลมอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมกับกลิ่นเฉพาะจากพืชตระกูลซิตรัส นิยมนำมาใช้ในการเพิ่มกลิ่นและรสชาติให้กับอาหารไทย ขณะเดียวกันน้ำมะนาวมักสูญเสียกลิ่นรสไปตามระยะเวลา รวมถึงขั้นตอนของการคั้นน้ำมะนาวสดซึ่งเป็นขั้นตอนที่เร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์นั้น ยังส่งผลต่อคุณภาพของน้ำมะนาวให้มีสีคล้ำลง รวมถึงกลิ่นและรสชาติผิดเพี้ยนไป

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกัน นอกจากการได้รับวัคซีนที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อเชื้อโรคแล้ว การบริโภคอาหารที่มีสารอาหารจำเป็น รวมถึงการได้รับพลังงานที่เพียงพอจากอาหารหลัก 5 หมู่ จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันจากโรคภัยต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

MT Food Systems เข้าใจถึงปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารที่นับเป็นปัญหาสำคัญของทุกโรงงาน จึงขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยการผนวกการผลิตเข้ากับเทคโนโลยีและออโตเมชัน (Unmanned Factory)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปอย่างฉับพลัน ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัวเพื่อหาแนวทางในการรับมือกับโรคระบาดในครั้งนี้ รวมถึงอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมรับประทานอาหารพร้อมปรุงและอาหารพร้อมรับประทานมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ชที่ช่วยผลักดันระบบการขนส่งสินค้าให้เติบโต

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการให้บริการน้ำดื่มฟรีในพื้นที่สาธารณะไม่มากนัก ในขณะที่พื้นที่ที่มีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อให้บริการน้ำดื่มฟรีนั้นก็ยังไม่ได้รับการดูแลให้มีมาตรฐานและความสะอาดเท่าที่ควร

FODMAP หรือ FODMAPs เป็นตัวย่อของ Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides, and Polyols ซึ่งหมายถึง อาหารหรือวัตถุดิบที่มีองค์ประกอบของคาร์โบไฮเดรตสายสั้น น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว และโมเลกุลคู่หลากหลายชนิด

ผู้ผลิตเบียร์ต่างทราบดีว่า เบียร์เป็นเครื่องดื่มที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้เร็วที่สุด หากเบียร์สัมผัสกับออกซิเจนในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และก่อให้เกิดกลิ่นรสที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น

การปฏิวัติผลิตภัณฑ์จากพืช แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของรูปแบบการบริโภคอาหารและการใช้ชีวิตทั่วโลก ด้วยแรงผลักดันจากความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพ ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และความกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์

จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปีของ VEGA ด้านนวัตกรรมเซนเซอร์เพื่อการตรวจสอบ ผ่านขั้นตอนการคิด ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง จนกลายมาเป็นเซนเซอร์คลื่นเรดาห์เพื่อการวัดระดับและความดันมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เสริมให้การใช้งานของคุณง่ายขึ้น แต่ผลลัพธ์ที่ได้ยังเที่ยงตรง แม่นยำ และเชื่อถือได้

เป้าหมายในการลงทุนของผู้ประกอบการที่มักนำระบบออโตเมชันเข้าไปใช้ในโรงงานผลิตอาหาร ได้แก่ กระบวนการแปรรูปอาหาร กระบวนการบรรจุ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการแช่เย็น ระบบน้ำเสีย และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งก่อนที่จะนำระบบเหล่านี้เข้ามาใช้ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเก็บข้อมูลจากเครื่องจักรที่ใช้ผลิต เช่น จำนวนผลผลิตต่อวัน กำลังการผลิตสูงสุด

กาบา เป็นสารสื่อประสาทที่ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย จากงานวิจัย พบว่า สมองของคนที่มีอาการซึมเศร้าจะมีปริมาณกาบาต่ำ และหลายงานวิจัยในปัจจุบัน เปิดเผยว่า กาบามีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมระบบภูมิคุ้มกัน โดยสามารถลดการอักเสบของโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง และโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง

ผู้บริโภคร้องเรียนว่า พบสิ่งแปลกปลอมสีขาวกระจายทั่วไปในอาหารกระป๋อง มีลักษณะคล้ายพยาธิ หนอนมีชีวิต หรือเชื้อรา จึงขอทราบสาเหตุที่แน่ชัด รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

“ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์” คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ติดบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาดประเภทหนึ่งที่ใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนผู้ผลิตและผู้บริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมจากพืชยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีมูลค่าตลาดสูงถึง 27.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2565 แต่แม้ว่าผลิตภัณฑ์นมจากพืชจะได้รับการตอบรับในวงกว้างโดยเฉพาะจากกลุ่มผู้บริโภคในเอเชียซึ่งเดิมบริโภคนมถั่วเหลืองอยู่ ก็ยังเป็นความท้าทายสำหรับผู้ผลิตในการศึกษา และพัฒนาคุณสมบัติของโปรตีนในผลิตภัณฑ์ต่อไป

 กระบวนการไฮโดรไดนามิกคาวิเทชัน เป็นกระบวนการเกิดฟองอากาศที่มีการขยายตัว พร้อมกับการยุบตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยความดันสูง ตั้งแต่ 100-1,000 บาร์ และความร้อนที่อุณหภูมิ 727-9,727 oC ออกมาภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพียงเสี้ยววินาที เทคโนโลยีนี้จัดเป็นกระบวนการแปรรูปอาหารโดยไม่ใช้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ ลดกิจกรรมของเอนไซม์ แต่ยังคงรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไว้ได้

แองเจิลยีสต์ (Angel Yeast) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสารสกัดจากยีสต์รายใหญ่ของโลกได้ดำเนินการและสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับโปรตีนจากยีสต์ ในชื่อ แองจีโอโปร (AngeoPro®) สกัดจาก Saccharomyces cerevisiae ซึ่งเป็นสายพันธุ์ยีสต์ที่รู้จักกันทั่วไปสำหรับใช้ในการผลิตเบียร์หรือขนมปัง มีโปรตีนคุณภาพสูงมากกว่า ร้อยละ 70 และมีอัตราการย่อยของโปรตีนที่ใกล้เคียงกับเวย์โปรตีน

ทีมงาน ฟู้ด โฟกัส ไทยแลนด์ ชวนผู้อ่านทุกท่านไปสำรวจผลิตภัณฑ์นมของประเทศไอร์แลนด์ที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ 3 แห่ง ได้แก่ Dunnes Stores, SuperValu และ LIDL ที่เมือง CORK ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองและเป็นเมืองหลักทางตอนใต้ของประเทศไอร์แลนด์

EXBERRY® จาก GNT เน้นย้ำถึงความเป็นไปได้ที่หลากหลายด้วยสีจากพืชที่งาน FI Asia 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น U share V care ลุ้นรับของกำนัล JBL HARMAN GO 2 Bluetooth ลำโพงบลูทูธขนาดพกพา (1 Lucky Winner)

ในตลาดการค้าสากล ห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการทดสอบหรือสอบเทียบนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการประกันคุณภาพของสินค้าและบริการ เนื่องจากความถูกต้องและแม่นยำของผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการนั้น จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นไปตามเกณฑ์การซื้อขายหรือข้อกฎหมายของประเทศคู่ค้า

ความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ซอสและน้ำสลัดมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันผู้บริโภคต่างคาดหวังถึงอาหารเพื่อสุขภาพ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกและความยั่งยืน ตลอดจนรสชาติ ที่ยอดเยี่ยม รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ในห้องปฏิบัติการ การผลิตโปรตีนโดยการจัดโครงสร้างใหม่เป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะต้องมีผลการทดสอบที่ชัดเจนและมีความพยายามในการทดลองอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีการทดสอบหาความคงตัวของโปรตีน ที่เรียกว่าวิธี Differential Scanning Fluorimetry (DSF) หรือ DSF Guided Refolding (DGR) สามารถกำหนดและปรับสภาวะการทดสอบให้เหมาะสมเพื่อที่จะปรับโครงสร้างโปรตีนได้อย่างรวดเร็วและมีปริมาณสูง

ในอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ มีการนำเมล็ดธัญพืชที่ใช้แล้วมาพัฒนาให้กลายเป็นโปรตีนที่มีคุณค่าสำหรับนำไปใช้เป็นส่วนผสมอาหาร ซึ่งการค้นพบวิธีใช้โปรตีนธรรมชาติจากข้าวบาร์เลย์และเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะนี้ ทำให้สามารถใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และยังช่วยเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการให้กับวัตถุดิบดังกล่าวด้วย

ตลาดอาหารจากพืชเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าอาหารจากพืชที่เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนเนื้อสัตว์ อาทิ เต้าหู้ เทมเป้ และเซตัน (Seitan) จะเป็นที่รู้จักและบริโภคกันมาอย่างยาวนานในแถบภูมิภาคเอเชีย แต่ด้วยเนื้อสัมผัสและรสชาติที่แตกต่างจากเนื้อสัตว์อย่างสิ้นเชิง

กลุ่มบริษัท เอ็มสแลนด์ พร้อมที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันสำหรับนมทางเลือกที่พัฒนามาจากพืช โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้บริโภคมองว่าเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมทางเลือก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and