Development of v Packaging Concepts

352 Views  | 

Development of v Packaging Concepts

แนวคิดในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควรคำนึงถึงวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์เสมอ ซึ่งวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์นั้นประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) การผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ 2) การแปรรูปหรือกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ 3) อายุขัยของวัสดุ

 

เครื่องจักรที่เหมาะสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์นั้นมีทางเลือกที่หลากหลาย  อย่างไรก็ตาม การทดแทนหรือเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์นั้นควรประเมินในลักษณะองค์รวมเสมอ โดยสิ่งสำคัญที่สุด คือ การปกป้องผลิตภัณฑ์ ซึ่งในระยะยาวเทคโนโลยีของบรรจุภัณฑ์จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมผ่านการมีส่วนช่วยในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนที่ให้การปกป้องได้สูงที่สุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

วัสดุจากไฟเบอร์หรือเส้นใยธรรมชาติ

วัสดุที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติมีส่วนช่วยอุตสาหกรรมในการเพิ่มปริมาณของการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ และลดการใช้ฟิล์มพลาสติกในการผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยผู้บริโภคสามารถแยกวัสดุประเภทนี้อออกเป็นส่วนๆ ได้ ทั้งวัสดุที่มีส่วนผสมของกระดาษ หรือวัสดุที่เป็นกระดาษทั้งหมดเพื่อส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (ขึ้นอยู่กับกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะประเทศ) แม้ว่าวัสดุเหล่านี้จะถูกกำจัดในขยะบรรจุภัณฑ์แบบปกติมากกว่าที่จะพบในถังแบบรีไซเคิล แต่ก็ยังสามารถแยกได้ในศูนย์รีไซเคิลที่ทันสมัย ซึ่งจะนำขยะกระดาษดังกล่าวออก และป้อนเข้าไปในระบบการรีไซเคิลกระดาษ

 

พลาสติกเชิงเดี่ยวที่ได้มาจากการกระบวนการผลิตน้ำมัน  

พลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้จะประกอบด้วยพลาสติกเพียงชนิดเดียวทำให้สะดวกต่อการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ วัสดุเหล่านี้สามารถป้อนเข้าสู่ระบบปิดเฉพาะได้ โดยวัสดุรีไซเคิลที่มีอยู่ในปัจจุบันที่สำคัญ ได้แก่ พลาสติก PET (Polyethylene terephthalate), PE (Polyethylene), PP (Polypropylene) และ PO (Polyolefins)  ซึ่งเป็นพลาสติกที่ผสมระหว่าง PP และ PE

 

สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเมื่อใช้พลาสติกเชิงเดี่ยวในการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร คือการเปลี่ยนแปลงชองคุณสมบัติในการป้องกัน เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยพลาสติกหลายประเภท ซึ่งมีการใช้งานมาก่อนหน้านี้ รวมถึงผลกระทบของวัสดุพลาสติกเชิงเดี่ยวนี้ต่อบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ภายใน นอกจากนี้ควรสังเกตด้วยว่า การลดจำนวนชั้นของพลาสติกที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ชั้นการปิดผนึก สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติการยึดติดได้ และสิ่งเหล่านี้ต้องนำมาพิจารณาในขั้นตอนของกระบวนการผลิตด้วย     

 

 

 

พลาสติกชีวภาพ

พลาสติกชีวภาพเป็นพลาสติกที่ผลิตจากแหล่งวัตถุดิบชีวมวล เช่น ไขมันพืชและน้ำมันพืช แป้ง ข้าวโพด ฟาง เศษไม้ และเศษอาหารรีไซเคิล พลาสติกชีวภาพบางชนิดได้มาจากการแปรรูปพอลิเมอร์ธรรมชาติโดยตรง เช่น
พอลิแซคคาไรด์ (แป้ง เซลลูโลส ไคโตซาน และอัลจิเนต) โปรตีน (โปรตีนถั่วเหลือง กลูเตนข้าวสาลี และเจลาติน) หรือสารอื่นๆ ในการสังเคราะห์ทางเคมีจากอนุพันธ์ของน้ำตาล (เช่น กรดแลคติก) และลิพิด (น้ำมัน และไขมัน) จากพืชหรือสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสร้างขึ้นทางชีวภาพ โดยอาศัยการหมักของน้ำตาลหรือไขมัน     

 

The assessment of packaging concepts should always take into consideration the whole lifecycle of the package: 1) Production of the packaging material 2) Converting 3) End of life

Machines are suitable to process alternative packaging materials. Nevertheless, the substitution should always be assessed in a holistic way. Product protection should be the main focus. For long-term in packaging technology, will provide added value to the industry by supporting the development of sustainable packages which offer maximum protection with a minimum footprint.

 

Fiber-based materials

Fiber-based materials support industry by increasing the recyclability of their packaging concepts and reducing the consumption of plastic film to produce packages. Materials can be separated into their respective parts by the end user. Either the paper carrier material or the complete paper composite can be put into the dedicated recycling loop (subject to country-specific legislation & infrastructure). Even if the material is disposed of in the normal packaging waste rather than in the paper recycling bin, it can be detected in today's modern recycling centers, where it is removed and fed into the paper recycling loop.

 

 

Mono materials based on fossil feedstock

Packaging materials which mostly consist of mono materials, supporting the recyclability of the packs. These can then be simply fed back into the dedicated closed-loop system. Due to the available application for recycled material, from today's perspective, the prime candidates are PET (Polyethylene terephthalate), PE (Polyethylene), PP (Polypropylene) and PO (Polyolefins) = mix of PP and PE.

 

When using mono materials for packing food products, it is important to take into account the change in barrier properties compared with composite materials, which may have been used previously, as well as the effects of this on the packed product. It should also be noted that a reduction in the functional layers, such as the sealing layer, can also alter the parameter window of the materials, and this must be considered when setting the processing parameters.

Bioplastics 

Bioplastics are plastic materials produced from renewable biomass sources, such as plant fats and oils, corn starch, straw, woodchips, recycled food waste, etc. Some bioplastics are obtained by processing directly from natural biopolymers including polysaccharides (e.g., starch, cellulose, chitosan and alginate) proteins (e.g., soy protein, gluten and gelatin), while others are chemically synthesized from sugar derivatives (e.g., lactic acid) and lipids (oils and fats) from either plants or animals, or biologically generated by fermentation of sugars or lipids.


By: บริษัท มัลติแว็ค จำกัด

MULTIVAC Co., Ltd.
info@th.multivac.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and