Upcycling Shrimp By-products Using Enzyme Technology

181 Views  | 

Upcycling Shrimp By-products Using Enzyme Technology

พลิกผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตกุ้งสู่โอกาสทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์

By: Farhana Mohd Nasir
Head of Marketing, Consumer Biosolutions SEA |Novozymes Malaysia Sdn. Bhd.
FMN@novozymes.com

  

     จากรายงานของ Rabobank พบว่าทวีปเอเชียมีอัตราการผลิตกุ้งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของการผลิตกุ้งทั่วโลก และจากกระบวนการแปรรูปกุ้ง พบว่ามีกุ้งและผลพลอยได้ที่ต้องถูกกำจัดออกไปเป็นจำนวนมาก นำไปสู่การปลดล็อกศักยภาพของผลพลอยได้จากกุ้งเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสำหรับการอุปโภคและบริโภค และจากรายงานของ Shrimp Insights พบว่ากระบวนการแปรรูปที่ซับซ้อน การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และการผลิตแบบเดิมที่มีการใช้สารทำปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เป็นอุปสรรคในการเปลี่ยนผลพลอยได้จากกุ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง

เทคโนโลยีเอนไซม์ช่วยเปลี่ยนผลพลอยได้สู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

     การเปลี่ยนผลพลอยได้จากกุ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงจะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ นอกจากจะเป็นแนวทางที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความยั่งยืนแล้ว ยังสามารถกระตุ้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจได้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่อุตสาหกรรมไทยทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางจะเปลี่ยนผลพลอยได้จากกุ้งที่ถูกกำจัดทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า นอกจากนี้ คุณ Irene Low ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจของผู้ผลิตเอนไซม์ชั้นนำระดับโลก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เน้นย้ำถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีเอนไซม์ที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านความยั่งยืนและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเทคโนโลยีเอนไซม์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายศตวรรษ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ในการเปลี่ยนผลพลอยได้จากกุ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงก็เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของเทคโนโลยีเอนไซม์ได้อย่างชัดเจน ซึ่งเอนไซม์ที่ได้จากธรรมชาติ โดยเฉพาะเอนไซม์โปรติเอสสามารถย่อยโปรตีนจากผลพลอยได้จากกุ้งให้เป็นเปปไทด์และกรดอะมิโนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์ จึงนับว่าเป็นกระบวนการที่มีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งในแง่ความยั่งยืนและผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพ

      According to a Rabobank report, Asia plays a crucial role in the world’s shrimp farming industry, accounting for over 50% of global shrimp production. In this regard, a large number of shrimps and its by-products. These resulting by-products have led to unlocking the potential to create high-value products for consumption. According to a Shrimp Insights report, the significant obstacles in turning these by-products into high-value products, especially for small and medium-sized manufacturers, were complex production, inefficient use of resources, and reaction substances used in conventional processes that might harm consumers.

Upcycle by-products into high-value products with Enzyme technology

     Turning shrimp by-products into high-value products can solve both environmental and economic problems. Moreover, besides being a guideline that can help enhance sustainability, it can also stimulate economic growth, consistent with the United Nations Sustainable Technology Development Goals. This is, therefore, a significant opportunity for both small and medium-sized Thai industries to transform shrimp by-products that are otherwise wasted into valuable products. Additionally, Ms. Irene Low, Business Director of a Southeast Asia enzyme manufacturer has emphasized the benefits of using state-of-the-art enzyme technology as an alternative to initiate change in sustainability and promoting economic growth. Enzyme technology has a long history that spans several centuries, and the application of this technology to transform shrimp by-products into high-value products is a clear testament to the capabilities of enzyme technology. Natural enzymes, particularly protease enzymes, are well-known for its efficiency in digesting proteins from shrimp by-products and transforming them into peptides and amino acids and used to enhance flavoring and nutritional value. Therefore, it is considered a process where resources are applied to produce maximum benefit in terms of sustainability and enhancing health benefits.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and