ไขข้อสงสัยบรรจุภัณฑ์: แนวทางการบริหารจัดการต้นทุนและการออกแบบให้โดนใจผู้บริโภค Resolving Packaging Problems: Cost Management and Design to Satisfy Consumers

137 Views  | 

ไขข้อสงสัยบรรจุภัณฑ์: แนวทางการบริหารจัดการต้นทุนและการออกแบบให้โดนใจผู้บริโภค Resolving Packaging Problems: Cost Management and Design to Satisfy Consumers

ไขข้อสงสัยบรรจุภัณฑ์: แนวทางการบริหารจัดการต้นทุนและการออกแบบให้โดนใจผู้บริโภค
Resolving Packaging Problems: Cost Management and Design to Satisfy Consumers 

By:  โชตินรินทร์ วิภาดา
Chodnarin Vipada
General Secretary      
Thai Package Design Association
chodnarinv@gmail.com

 

ปรับตัวไว ไม่มีขั้นต่ำ...ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล
     บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบดิจิทัล (Digital printing packaging) เป็นกระแสที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน ซึ่งกรรมวิธีในการผลิตจะแตกต่างจากการผลิตจำนวนมาก (Mass production) หรือที่เรียกว่าระบบกราเวียร์ (Gravure) ซึ่งต้องมีบล็อกในการพิมพ์และใช้เวลาในการผลิตมาก อีกทั้งหากมีการแก้ไขข้อมูลกราฟิกก็ต้องมีการจัดทำบล็อกใหม่ โดยข้อดีของระบบกราเวียร์ คือ มีราคาที่ต่ำกว่า ในขณะที่บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบดิจิทัล มีจุดเด่น คือ สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีขั้นต่ำในการพิมพ์ รวมถึงสามารถผลิตซ้ำและแก้ไขได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดทำบล็อก ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็ว จึงทำให้การพิมพ์ด้วยระบบดิจิทัลถูกนำมาใช้ในการพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทดสอบตลาดในปริมาณไม่มากนัก เปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ง่าย ส่งผลให้ผู้บริโภคได้เห็นถึงการพัฒนาของแบรนด์อยู่ตลอดเวลา ในขณะที่หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ก็จะเกิดการสูญเสียต้นทุนได้น้อยกว่า ส่วนข้อจำกัดในการพิมพ์ด้วยระบบดิจิทัล คือ มีราคาที่ค่อนข้างสูง รวมถึงไม่สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุบางชนิดที่ระบบกราเวียร์สามารถพิมพ์ได้

คำตอบ...สู่การบริหารจัดการและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดนใจผู้บริโภคยิ่งขึ้น
1. ควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ แบรนด์ และโลโก้ ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย

2. ควรสำรวจความต้องการของตลาดด้วยการทดสอบตลาด และศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายก่อนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3. ควรจัดสัดส่วนปริมาณต่อหนึ่งหน่วยบริโภคให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย           

4. บรรจุภัณฑ์ต้องเปิดใช้งานได้อย่างสะดวก และรูปแบบข้อความบนบรรจุภัณฑ์ต้องออกแบบให้อ่านง่าย และสื่อสารได้เข้าใจและชัดเจน

5. บริหารต้นทุนบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้งาน โดยต้องคำนึงถึงกระแสเงินสดด้วย

6. ผลิตภัณฑ์ที่กำลังอยู่ในช่วงทดสอบตลาด สามารถใช้บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบดิจิทัลได้

Quick change and no minimum order with digital printing technology
     Currently, digital printing packaging is fast becoming a hot trend. Its production process differs from mass production, or the gravure system, which requires printing blocks and takes much time to produce. Moreover, a new printing block must be needed if there are any changes, but the advantage of the gravure system is its lower price. Meanwhile, digitally printed packaging can be produced quickly with no minimum quantity, including the ability to reproduce without concern about printing block. This is considered an essential advantage in the volatility market. As a result, digital printing is suitable for packaging products in small quantities to test the market and is easy to change. Hence, consumers can perceive continuous brand development. Consequently, should a mistake occur, it will incur less cost. On the other hand, the limitation of digital printing is that it involves a relatively high price and the inability to print on specific materials that the gravure system can do.

The answers to managing and designing more appealing packaging for consumers

1. Packaging, branding, and logos should be designed to suit the target consumer group.

2. Conduct market testing and surveys to study consumer needs and behavior before introducing products.

3. Appropriately determine the quantity per serving suitable for each target consumer group.

4. The packaging must be convenient, and product information on the packaging must be readable and legible.

5. Manage packaging costs to suit the amount of use while also considering the company's cash flow.

6. Digitally printed packaging can be used for products currently in market testing.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and