มะนีมะนาว กับนวัตกรรมน้ำมะนาวแช่แข็งคุณภาพเหมือนคั้นสดใหม่

134 Views  | 

มะนีมะนาว กับนวัตกรรมน้ำมะนาวแช่แข็งคุณภาพเหมือนคั้นสดใหม่

By:  Kunthorn Leenavarat
Assistant Editor
Food Focus Thailand Magazine
editor@foodfocusthailand.com

 

  น้ำมะนาว เป็นวัตถุดิบปรุงอาหารที่ให้รสเปรี้ยวแหลมอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมกับกลิ่นเฉพาะจากพืชตระกูลซิตรัส นิยมนำมาใช้ในการเพิ่มกลิ่นและรสชาติให้กับอาหารไทย ขณะเดียวกันน้ำมะนาวมักสูญเสียกลิ่นรสไปตามระยะเวลา รวมถึงขั้นตอนของการคั้นน้ำมะนาวสดซึ่งเป็นขั้นตอนที่เร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์นั้น ยังส่งผลต่อคุณภาพของน้ำมะนาวให้มีสีคล้ำลง รวมถึงกลิ่นและรสชาติผิดเพี้ยนไป จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการรักษาคุณภาพ พร้อมยืดอายุการเก็บรักษาน้ำมะนาวให้ยาวนานยิ่งขึ้น เพื่อที่ผู้บริโภคจะได้มีน้ำมะนาวไว้ใช้เป็นวัตถุดิบตลอดทั้งปีแม้ในช่วงที่มะนาวขาดแคลน

ทางศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

มะนีมะนาว: น้ำมะนาวแช่แข็งแฝงนวัตกรรมและไอเดีย
  คุณเกษคง พรทวีวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณวิริยา พรทวีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร โดยก่อนจะมาเป็นแบรนด์ “มะนีมะนาว” น้ำมะนาวคั้นสดแช่แข็งที่ปลอดสารเติมแต่งนั้น คุณเกษคงและคุณวิริยาได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านความผันผวนของราคามะนาวที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ทั้งการประสบปัญหากับภาวะมะนาวล้นตลาด ทำให้มะนาวมีราคาตกต่ำ และปัญหาในช่วงฤดูแล้งที่มีผลผลิตน้อย ทำให้มะนาวขาดตลาดและส่งผลให้ราคามะนาวปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก จนกระทั่งในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้นำมะนาวสายพันธุ์ตาฮิติที่ไร้เมล็ดมาแปรรูปโดยการคั้นสด และนำไปแช่แข็งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา โดยบริษัทฯ สามารถกำหนดราคากลางของน้ำมะนาวแช่แข็งให้คงที่ได้ตลอดทั้งปี จึงง่ายต่อการควบคุมต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการร้านอาหาร อีกทั้งยังมีน้ำมะนาวสดเก็บไว้ใช้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

  Lime juice is a food ingredient that gives a unique sharp sour taste and a specific citrus odor and is popularly used to add aroma and flavor to a wide variety of Thai cuisine. However, the juice tends to lose its taste and aroma over time, coupled with squeezing fresh lime juice, which catalyzes the enzyme reaction, thus affecting its quality which darkens its color and distorts its smell and taste. Therefore, it has always been a challenging issue for entrepreneurs who want to maintain its quality while prolonging its shelf life so that consumers will be able to enjoy fresh lime juice throughout the year, even when limes are not in season.

  The National Center for Nanotechnology, under the supervision of the National Science and Technology Development Agency (NSTDA),

  Manee Manao: Frozen lime juice with beneath innovations and ideas
Mr. Ketkong Porntaweewat, CEO, and Mr. Viriya Porntaweewat, Managing Director of Chiangmai Bioveggie Co., Ltd., are executives of a company that focuses on agricultural product processing. Before becoming 'Manee Manao', a freshly-squeezed frozen lime juice that is free from additives, they had foreseen the volatility of lime prices that affects farmers and consumers alike, as well as oversupply issues that contributed towards falling prices and low yield problems during the dry season thus causing a shortage of limes in the market which contributes to a significant increase in the price of limes. However, in the past 3-4 years, the company has introduced Tahitian seedless limes, which are squeezed for their juice and then subsequently frozen to extend their shelf life. With this process in place, the company has set the average price of frozen lime juice to be stable throughout the year, thus facilitating the control of production costs of restaurant operators and ensuring a steady supply of lime juice throughout the year.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and