Industrial Wastewater Treatment: Save Energy and Protect our Environment

358 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Industrial Wastewater Treatment: Save Energy and Protect our Environment

By:       Editorial Team

Food Focus Thailand Magazine

editor@foodfocusthailand.com


การบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

เพื่อประหยัดพลังงานและปกป้องสิ่งแวดล้อม

 

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ต้องใช้น้ำปริมาณมากในการดำเนินกิจกรรมประจำวันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ตั้งแต่การใช้เพื่อล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนอุปกรณ์ ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหาร และที่สำคัญคือใช้เป็นตัวกลางในการให้ความร้อนและในระบบหล่อเย็นของเครื่องจักร ดังนั้น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม จึงมักถูกเรียกร้องจากสังคมให้มีการวางแผนในการจัดการน้ำใช้อย่างเหมาะสม และสรรหาเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยมาใช้ในโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการ และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้ำเสียที่ปล่อยออกจากโรงงานทั้งหมดได้ผ่านขั้นตอนบำบัดที่ถูกต้องและเหมาะสม

 

ทางผู้ประกอบการเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด เห็นได้จากการที่มีผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมากหันมาให้ความสำคัญกับปริมาณน้ำที่ใช้ในโรงงานของตน และพยายามมองหาแนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และนอกจากผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่มจะตื่นตัวในเรื่องนี้แล้ว บริษัทผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเอง ก็ทำงานอย่างไม่ย่อท้อเช่นกัน และพวกเขาได้คิดค้นพัฒนาโซลูชันและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมออกมาให้เลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประโยชน์ของระบบบำบัดน้ำเสียต่อสิ่งแวดล้อม

 

วิธีการบำบัดน้ำเสียมีหลายรูปแบบ ซึ่งหากจำแนกตามกลไกที่ใช้ในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนแล้ว จะสามารถแบ่งออกได้เป็นการบำบัดทางกายภาพ (Physical Treatment) การบำบัดทางเคมี (Chemical Treatment) และการบำบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) โดยการบำบัดทางชีวภาพนี้เป็นวิธีที่ใช้จุลินทรีย์ซึ่งมีทั้งแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Organisms) และแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Organisms) ในการกำจัดสิ่งเจือปนที่อยู่ในน้ำ ทั้งนี้ กระบวนการที่นำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมก็มีอยู่หลายรูปแบบอีกเช่นกัน ส่วนการเลือกวิธีและเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมนั้น จะพิจารณาจากความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงลักษณะของการทำงานในโรงงานที่ต้องการติดตั้งระบบเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย ยังรวมถึงประเภทของของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ระดับหรือคุณภาพในการบำบัดที่ต้องการ งบประมาณในการก่อสร้างและบำรุงรักษา และขนาดของพื้นที่ในการติดตั้งด้วย

 

ปัจจุบันพบว่าระบบบำบัดน้ำเสียสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 แบบด้วยกัน ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process) ระบบบำบัดน้ำเสียคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) และระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor) โดยกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่โรงงานผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มส่วนใหญ่เลือกใช้มักจะเป็นระบบบำบัดแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ซึ่งเป็นการบำบัดด้วยวิธีการทางชีวภาพที่ใช้แบคทีเรียจำพวกที่ใช้ออกซิเจน (Aerobic bacteria) เป็นหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย

 

การนำระบบบำบัดน้ำเสียมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีข้อดีมากมาย ทั้งต่อผู้ผลิตเอง ต่อชุมชนรอบข้าง และต่อสิ่งแวดล้อมของเรา ประโยชน์ที่สำคัญส่วนหนึ่งของการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ทุกคนควรทราบ

 

 

In our food and beverage industry, a significant volume of water is required in various daily operations, from cleaning and sterilizing equipment to incorporating recipes and serving as an unavoidable source for heating or cooling. That’s why manufacturers are often urged to implement a proper water management strategy or employ advanced wastewater treatment technology to improve water savings and ensure that every drop of water leaving their plants is treated.

 

As a matter of fact, many food and beverage producers are increasingly focusing on their water footprint and attempting to minimize their environmental impact. Fortunately, they are not alone in this, as water and wastewater treatment companies, too, have been working tirelessly to develop new eco-friendly solutions and technologies to assist the food and beverage industry in meeting its objectives.

 

What’s in it for our planet?

 

Wastewater treatment can be classified based on the mechanism used to remove contaminants, including the standard array of physical, chemical, and biological treatments in which aerobic and anaerobic organisms may be employed. In fact, there are numerous wastewater treatment methods available. Among them are Stabilization Pond, Aerated Lagoon, Constructed Wetland, Activated Sludge Process, Oxidation Ditch, and Rotating Biological Contactor, and each client’s specific requests and the nature of each industry will determine the types of treatment technologies and the complexities of treatment options. Apart from that, other factors that influence wastewater treatment system selection include the nature of the waste, the level of wastewater treatment required, construction and maintenance costs, and the size of the land. However, the Activated Sludge Process, which is a biological treatment that utilizes aerobic bacteria as the primary treatment in the degradation of organic matter in wastewater, is the most popular system among those in the food industry.

 

The following are just a few of the numerous benefits that manufacturers, their communities, and our environment can gain from using a wastewater treatment system.

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้