Thai Food Seasonings Take on the World

315 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Thai Food Seasonings Take on the World

การส่งออกเครื่องปรุงรสอาหารของไทย

ในช่วง  4 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม–เมษายน) ไทยส่งออกสินค้าเครื่องปรุงรสอาหารไปสู่ตลาดโลก มูลค่า 299 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8 ส่งออกไปประเทศคู่เขตการค้าเสรี (Free Trade Area, FTA) มูลค่า 169 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องปรุงรสอาหารทั้งหมดของไทย และส่งออกเครื่องปรุงรสอาหารไปยังตลาดประเทศอื่นๆ มูลค่า 130 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 11 คิดเป็นสัดส่วน  44 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเครื่องปรุงรสอาหารทั้งหมดของไทย

ปัจจุบัน 16 ประเทศคู่ค้า FTA ของไทย ที่ได้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเครื่องปรุงรสอาหารจากไทยแล้ว ได้แก่ อาเซียน 9 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย ฮ่องกง ชิลี และเปรู ส่วนอีก 2 ประเทศคู่ FTA คือ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ได้ลดภาษีนำเข้าสินค้าเครื่องปรุงรสอาหารจากไทย แต่ยังคงเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเครื่องปรุงรสอาหารในบางรายการ โดยการลดและยกเลิกการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเครื่องปรุงรสอาหารดังกล่าวจากประเทศคู่ค้า FTA ซึ่งเป็นตลาดส่งออกสำคัญสำหรับสินค้าเครื่องปรุงรสอาหารของไทย ถือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาดการส่งออกสินค้าเครื่องปรุงรสอาหารได้อย่างต่อเนื่อง

 

แนวโน้มการส่งออกเครื่องปรุงรสของไทย

แม้ว่ามาตรการล็อกดาวน์ (Lock down) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุตสาหกรรมสินค้าเครื่องปรุงรสอาหาร แต่มาตรการดังกล่าวกลับทำให้ผู้บริโภคหันมาประกอบอาหารรับประทานเอง และทำให้ความต้องการบริโภคเครื่องปรุงรสอาหารในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น  ประกอบกับผู้บริโภคหันมาใส่ใจให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลสุขภาพ รวมถึงคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มของตลาดตามความนิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อพัฒนาปรับสูตรเครื่องปรุงรสให้ตอบโจทย์กระแสรักสุขภาพและขยายสินค้าตลาดเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ภาครัฐควรส่งเสริมผู้ประกอบการให้ใช้ประโยชน์จาก  FTA ในการเพิ่มโอกาสและศักยภาพในด้านการส่งออกสินค้าเครื่องปรุงรสอาหารของไทยไปยังตลาดประเทศคู่ FTA ให้สินค้าเครื่องปรุงรสอาหารของไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก และสามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Exporting Thai Food Seasonings

From January to April 2021, the value of Thailand’s food seasoning exports to the global markets reached 299 million USD, an 8% increase YoY. The export value to the Free Trade Area (FTA) countries totaled 169 million USD in 2020, an 8% increase from the same period last year, accounting for 56% of the total food seasoning products exports from Thailand. While the export value to the other countries was worth 130 million USD, rising by 11%, and accounting for 44% of Thailand's total food seasoning products exports.

Today, 16 FTA countries that suspended tariffs on imported food seasonings from Thailand as part of the FTA agreements include Australia, New Zealand, China, India, Hong Kong, Chile, and Peru. The other two FTA countries, South Korea and Japan, have granted tariff reduction to exports of food seasoning products from Thailand, while maintaining import duties on some food seasoning products. The exemption and reduction create export opportunities and empower Thai entrepreneurs to expand their businesses in international markets.

 

Thai Seasoning Products’ Export Trends

The COVID-19 lockdown policies have an impact on restaurant and tourism businesses, which are part of the food seasoning product supply chain. The pandemic has prompted many consumers to cook their own meals, resulting in a surge of seasoning product demand in the household sector. In addition, consumers’ awareness of a healthy lifestyle and product quality has seen significant growth. These consumer behavior aspects should be key considerations in business strategizing and product developments in order to tap into the healthy living sector. The government should also support entrepreneurs to reap benefits of the FTA agreements and encourage exports of Thai food seasoning products to FTA member countries, in order to help Thai businesses to achieve international growth and increase market share.

 

ตลาดเครื่องปรุงรสของไทย ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มสีสันให้รสชาติของเศรษฐกิจไทยในช่วงการระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-19

Thai sauces and condiments export still spice up Thai economics during the COVID-19 pandemic

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้