โคลีนและธาตุเหล็ก: สารอาหารสำคัญต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก Choline and Iron: The Important Nutrients for Children's Brain Development

324 Views  | 

โคลีนและธาตุเหล็ก: สารอาหารสำคัญต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก Choline and Iron: The Important Nutrients for Children's Brain Development

By:    ชรินรัตน์ กิตติยานุพงศ์
Charinrat Kittiyanupong
Assistant Sales Manager
Rama Production Co., Ltd.
charinrat@ramaproduction.com

 

     การเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองของเด็กเปรียบเสมือนกับการสร้างบ้าน หากรากฐานไม่สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้บ้านไม่มั่นคงตลอดไป ด้วยเหตุนี้ จึงควรส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของเด็กตั้งแต่ช่วงเริ่มตั้งครรภ์ต่อเนื่องไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางสมองอย่างสมบูรณ์ โดยงานวิจัยในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าโคลีนและธาตุเหล็กเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อพัฒนาการทางสมองของทารกในครรภ์และการเจริญเติบโตในอนาคต

     การได้รับโคลีนในระหว่างการตั้งครรภ์นั้น จะช่วยให้การรับรู้ของเด็กมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จากงานวิจัยของ McCann และคณะ พบว่า การรับประทานโคลีนเสริมในระหว่างการตั้งครรภ์มีคุณประโยชน์ ดังต่อไปนี้

- เพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับงานที่มีความยากลำบาก

- เพิ่มการตอบสนองของสรีรวิทยาหัวใจจากการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า

- เพิ่มขนาดของเซลล์ประสาท

- ป้องกันผลข้างเคียงของสารพิษต่อระบบประสาทบางชนิด

     อีกหนึ่งสารอาหารที่สำคัญที่สุดในระหว่างการตั้งครรภ์สำหรับทารกและคุณแม่ คือ ธาตุเหล็ก เนื่องจากธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบิน ซึ่งช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดแดงสามารถกระจายออกซิเจนไปยังร่างกายของทารกในครรภ์ได้อย่างทั่วถึง โดยออกซิเจนจะถูกถ่ายโอนผ่านทางรกจากแม่ไปยังทารก ซึ่งช่วงชีวิตของทารกในครรภ์และหลังคลอดออกมาในช่วงต้นเป็นระยะที่สมองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ธาตุเหล็กยังเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อการเพิ่มจำนวนและการแบ่งเซลล์ของเนื้อเยื่ออย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ สมองของทารกในครรภ์ที่กำลังเติบโตจึงมีความต้องการธาตุเหล็กสูง รวมถึงธาตุเหล็กยังมีความสำคัญต่อพัฒนาการของสมองส่วนฮิปโปแคมปัสเช่นเดียวกัน ซึ่งมีบทบาทในด้านความจำ (โดยเฉพาะความจำระยะยาว) ความจำเชิงพื้นที่ (spatial memory) และอารมณ์


     Building your brain is like building your home. If you mess up the foundation, the house will risk falling together forever. Therefore, children's brain development should be promoted from pregnancy until adulthood. Currently, some research has found that choline and iron are essential nutrients for the brain development of the fetus and its growth.

      The benefits of choline during the prenatal period have resulted in improved cognitive performance in offspring. McCann et al. concluded that choline supplementation during pregnancy had the following benefits:

- Enhanced cognitive performance, particularly with difficult tasks.

- Increased electrophysiological responses.

- Increased size of neurons.

- Protection against adverse effects of some neurotoxins.

     The trace mineral iron is one of the most critical nutritional needs during pregnancy for both the fetus and the expectant mother. Iron, as a component of hemoglobin, allows the red blood cells to distribute oxygen throughout the fetal body. Fetal oxygen is transferred from the mother to the fetus via the placenta. Fetal and early postnatal life is a period of rapid brain growth and development. Iron is a necessary nutrient for rapidly proliferating and differentiating tissue. So, the rapidly growing fetal brain exhibits a high need for iron. Iron is important to the development of the hippocampus of the brain, which plays roles in memory (particularly long-term memory), spatial navigation, and emotions.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and