ตอบโจทย์ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานด้วยเทคโนโลยีคลังสินค้าอัตโนมัติ Meeting the Needs of RTE Food Businesses through Warehouse Automation Technologies

341 Views  | 

ตอบโจทย์ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานด้วยเทคโนโลยีคลังสินค้าอัตโนมัติ  Meeting the Needs of RTE Food Businesses through Warehouse Automation Technologies

ตอบโจทย์ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานด้วยเทคโนโลยีคลังสินค้าอัตโนมัติ
Meeting the Needs of RTE Food Businesses through Warehouse Automation Technologies

By:   จิรนันท์ สุชาติสุธาธรรม
Jiranun Suchartsuthathum
Managing Director
Food Innovations and Development Co., Ltd.
belle@fidthailand.com

 

จัดเก็บและเบิกจ่ายอาหารพร้อมรับประทานได้อย่างคล่องตัวด้วยระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ
     การจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารที่อุณหภูมิต่ำนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือการใช้ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) เพื่อประโยชน์ในการค้นหา ระบุเวลาในการจัดเก็บและเบิกจ่ายผลิตภัณฑ์ โดยสามารถเลือกใช้ AS/RS ที่มีความสูงได้ เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่มีน้ำหนักไม่มาก อีกทั้งยังต้องเข้าออกเร็วเนื่องจากมีวันหมดอายุ โดยใช้อุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกสำหรับการขนย้าย เพื่อทดแทนแรงงานในการทำหน้าที่จัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าได้ เช่น ระบบรถขนย้ายแบบไร้คนขับ (Automatic Guided Vehicle; AGV) หรือรถยกพาเลท (Shuttle Car) ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบรีโมทสำหรับนำสินค้าเข้าหรือออกจากคลังตามคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ ยังมีรถรับส่งสี่ทิศทาง (4 Way-Shuttle) ที่สามารถขนย้ายผลิตภัณฑ์ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน จึงช่วยเพิ่มความสะดวกในการขนย้าย โดย AS/RS ยังช่วยประหยัดพื้นที่และยังลดค่าใช้จ่ายในการสร้างห้องเย็นสำหรับเก็บรักษาสินค้าได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการนำซอฟต์แวร์ระบบการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System; WMS และ Warehouse Control System; WCS) มาใช้ โดย WMS จะเข้ามาบันทึกความเคลื่อนไหวของสินค้าที่เข้า-ออกคลังในแต่ละ SKU และส่งข้อมูลสั่งการไปยัง WCS เพื่อดำเนินการตามคำสั่ง เช่น การจัดเก็บ การหยิบและการนับ เป็นต้น ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการทำระบบ First-expire First-out (FEFO) สำหรับจ่ายผลิตภัณฑ์ที่ใกล้จะถึงวันหมดอายุให้ออกไปจากคลังสินค้าก่อนเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์อาหารจะหมดอายุหรือคงค้างอยู่ในคลังสินค้า

Improving the Efficiency of Storage and Distribution of RTE Foods with Warehouse Automation
     Maintaining food products at low temperatures necessitates an advanced storage system, such as a computer-controlled system or an automated storage and retrieval system (AS/RS). This technology is necessary for efficient tracking and recording of storage and distribution processes. Given the lightweight nature of these food products and their relatively short shelf lives, the AS/RS with height-adjustable features proves highly effective. Besides, for streamlined operations and to reduce manual labor in storage and distribution, the use of automated equipment like automatic guided vehicles (AGVs) or shuttle cars is recommended. These machines can be controlled remotely, allowing seamless inbound and outbound management as per specific orders. Also, the four-way shuttle system can enhance the flexibility of product relocation, both vertically and horizontally. These advancements in AS/RS solutions not only improve space utilization but also reduce the need for costly cold storage room construction. In addition, AS/AR implementations also integrate warehouse management systems (WMS) and warehouse control systems (WCS) for efficient operations. The WMS can record the movement of individual SKU products during inbound and outbound processes. It then sends this information to WCS, enabling WCS to execute tasks like storage, picking, counting, etc. Moreover, this coordinating approach establishes a first-expire, first-out (FEFO) system, prioritizing products closest to their expiration date for distribution and reducing the risk of food products expiring or remaining in the warehouse.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and