Confirmation of Pesticides in Jalapeno Peppers Using MS/MS Data and Library Matching Software

270 Views  | 

Confirmation of Pesticides in Jalapeno Peppers Using MS/MS Data and Library Matching Software

ห้องปฏิบัติการทดสอบอาหารมักต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อยืนยันผลการทดลองเมื่อวิเคราะห์ตัวอย่างจริง
โดยสิ่งรบกวนในเมทริกซ์ที่มีความซับซ้อน อาจทำให้เกิดความยากลำบากในการตีความข้อมูลที่ให้ผลบวกลวง (false positives) หรือการรายงานระดับสารตกค้างที่ก่อให้เกิดคำถามตามมา ซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างระบบประมวลผลข้อมูลที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะ และซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูง ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลสเปกตรัมของสารกำจัดศัตรูพืชเป้าหมาย (targeted pesticides) ทั้งหมดจากเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ (full-scan MS/MS spectra) ในตัวอย่างอาหารที่มีความซับซ้อนได้ ข้อมูลจาก MS/MS ที่ได้สามารถค้นหาตามลำดับ และประมวลผลเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลสำเร็จรูป (Library) เพื่อยืนยันผลเชิงคุณภาพในการตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืช และการระบุเอกลักษณ์ (ID) ได้อย่างชัดเจน

 

Food testing labs are frequently confronted with the need for more confirmatory information when it comes to analyte identification in real-world samples. In complex matrices, interferences may complicate the interpretation of data resulting in false positives or reported residue levels to come into question. Combining the designed identification system with the software tools allows for the collection of full-scan MS/MS spectra for targeted pesticides in complex food samples. Those MS/MS data can be subsequently searched against verified libraries for unambiguous qualitative confirmation of pesticide detection and ID.

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and