Personalized Sports Drink Design of Athletes and Sport Lovers

339 Views  | 

Personalized Sports Drink Design of Athletes and Sport Lovers

Translated and Compiled By: รวิพร พลพืช

Rawiporn Polpued

Editorial Team

Food Focus Thailand Magazine

editor@foodfocusthailand.com


การออกกำลังกายจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อร่างกายได้รับพลังงานอย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อการชดเชยของเหลวที่สูญเสียไปในระหว่างการออกกำลังกาย เนื่องจากทุกคนมีเหงื่อออกมาในปริมาณ
มากน้อยแตกต่างกัน จึงมีความต้องการน้ำและสารอิเล็กโทรไลต์ทดแทนต่างกัน เพื่อให้ร่างกายได้รับ
ความชุ่มชื้น ดับกระหาย ลดความเหนื่อยล้า และเสริมสมรรถภาพทางกายเฉพาะบุคคล โดยตัวช่วยอัจฉริยะในรูปแบบแผ่นแปะผิวหนังนี้ สามารถวัดระดับน้ำในร่างกายและประมวลผลผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการออกกำลังกาย และฟื้นฟูสภาพร่างกายให้ดีขึ้น รวมถึงยังช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าทุกครั้งของการออกกำลังกายจะเกิดประโยชน์สูงสุด

The most effective exercise occurs when the body receives proper energy support and is enough to replace fluids lost through sweat when exercising. This was because the amount of sweat secretion is unequal among individuals, so they need water and electrolyte replacement to get the body hydration, quench thirst, reduce fatigue, and enhance individual physical performance. The smart skin patch can measure the water level in the body and process through the application, providing helpful information for exercises planning and better recovering the body. It also increases confidence that every exercise will get the most benefit.

บริษัทผลิตเครื่องดื่มเกลือแร่ระดับโลกสำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และผู้ที่เสียเหงื่อ ได้พัฒนาระบบติดตามการสูญเสียน้ำ และความชุ่มชื้นของร่างกายในรูปแบบแผ่นแปะวัดค่าเหงื่อ ควบคู่กับการใช้งานบนแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถคำนวณเป็นพลังงานตามความต้องการเฉพาะของผู้เล่นกีฬาแต่ละบุคคลได้ เพื่อให้นักกีฬาหรือผู้ที่ออกกำลังกายทราบว่า ร่างกายมีปริมาณเหงื่อออกมากเพียงใด และสูญเสียโซเดียมไปเท่าใด รวมถึงใช้ประเมินระดับน้ำและความเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำของร่างกาย เพื่อให้สามารถชดเชยด้วยเครื่องดื่มเกลือแร่หลังการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม โดยการพัฒนาและออกแบบแผ่นแปะผิวหนังนี้
มาพร้อมกับเครื่องดื่มเกลือแร่ในลักษณะขวดบีบจับถนัดมือแบบไม่ลื่น และสารอาหารเข้มข้นในถ้วยขนาดเล็กสำหรับผสมกับน้ำดื่ม หรือที่เรียกว่า Drinkfinity pod รวมถึงแอปพลิเคชันติดตามการออกกำลังกายที่อาศัย
ความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ในด้านโภชนาการกีฬา และวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ได้แนวทางการเติมพลังงานเฉพาะบุคคลตามสรีรวิทยา รวมถึงช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝึกสอนสามารถวิเคราะห์แผน
การออกกำลังกายในระยะยาวได้

The world-class electrolyte beverage company for the exercise, sports player, and sweating person is launching a water loss tracking system and hydration levels in the form of a sweat measure patch combination with the fitness monitoring app platform. A tracking app was invented using deep expertise and knowledge in sports nutrition and sports science to obtain an energy-adding guideline based on individual physiological and allows the coaching staff to analyze long-term exercise plans. It can calculate for required energy according to the specific needs of individual sports players and provide the data for athletes or those who exercise to know " how much the body sweats" and "how much sodium is lost." Moreover, this app also evaluates the water level and the risk of dehydration of the body, which can able substituted with electrolyte drinks after exercise appropriately. The development and design of the sweat patch come with an electrolyte drink in a comfortable, non-slip squeeze bottle and concentrated nutrients in a small cup for mixing with normal water called "Drinkfinity pod."

 

แผ่นแปะผิวหนังวัดระดับการสูญเสียน้ำอัจฉริยะนี้ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิตใน
การออกแบบเครื่องดื่มตามโภชนาการอย่างเหมาะสม และผู้บริโภคในการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของตนเอง

Smart sweat patch provides helpful information to both manufacturers for designing appropriately nutritional beverages to specific needs customers as well as consumers to monitor the changes in their own body.

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and