การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตัวช่วยเสริมพลังในกระบวนการผลิตอัตโนมัติ Application of Artificial Intelligence Technology Augmenting Automated Production Processes

58 Views  | 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตัวช่วยเสริมพลังในกระบวนการผลิตอัตโนมัติ Application of Artificial Intelligence Technology Augmenting Automated Production Processes

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตัวช่วยเสริมพลังในกระบวนการผลิตอัตโนมัติ
Application of Artificial Intelligence Technology Augmenting Automated Production Processes

  

By:  ผศ.ดร. สุคันธา โอศิริพันธุ์
Asst. Prof. Sukhuntha Osiriphun, Ph.D.
Department of Food Science and Technology
Faculty of Agro-Industry
Chiang Mai University
sukhuntha.o@cmu.ac.th

 

     เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence; AI) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Automation) ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอย่างเห็นได้ชัด ด้วยอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2569 เทคโนโลยี AI จะมีโอกาสเติบโตในตลาดอาหารและเครื่องดื่มสูงถึง 29,940 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้เทคโนโลยี AI ยังถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ บทความนี้จึงได้ยกกรณีศึกษาในโรงงานชำแหละไก่ที่ได้มีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้สนับสนุนการทำงานระบบอัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีระบบการทำงานที่ดียิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็นและทันต่อเหตุการณ์ เพิ่มผลได้ในการผลิตเนื้อสัตว์ พร้อมตรวจสอบย้อนกลับกระบวนการได้ตลอดห่วงโซ่อาหาร

     Artificial Intelligence (AI) technology plays a crucial role in automated production processes in the food and beverage industry, as evidenced by its significant growth in recent decades. It is projected that by the year 2026, AI technology will experience substantial growth in the food and beverage market, reaching up to USD 29.94 billion. Additionally, AI technology has been widely employed across various food industries, including the meat industry. This article presents a case study on the implementation of AI technology in poultry processing plants to facilitate automated machinery, establish a stable system, and address challenges in a direct and timely manner. The application of AI technology aims to enhance meat production yield while ensuring traceability throughout the food supply chain.

      แม้ว่า AI และการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จะมีประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น เพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทาน รวมไปถึงเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร แต่ก็ยังมีความท้าทายและข้อจำกัดหลายประการที่ต้องผู้ใช้งานต้องคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็น ความท้าทายของคุณภาพและการรวบรวมข้อมูลซึ่งมีจำนวนมาก ความปลอดภัยทางไซเบอร์ กรอบกำกับการดูแล รวมไปถึงการยอมรับของสาธารณชนอีกด้วย

     Despite the benefits of AI and big data analytics in the food industry, such as enhancing safety and efficiency in production processes, improving supply chain efficiency, and increasing agricultural productivity, there are several challenges and limitations that users must consider, including data quality and integration, cybersecurity, regulatory frameworks, and public acceptance.

กรณีศึกษา: แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ AI ในโรงงานชำแหละไก่

Case Study: Application Guidelines of AI Systems in Poultry Processing Plants

     การผลิตแบบอัตโนมัติและระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามาปฏิวัติกระบวนการผลิตไก่ชำแหละ จากการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ร่วมกับระบบเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปไก่และลดความสูญเสียในการผลิต โดยระบบอัตโนมัติและระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีส่วนสำคัญในการเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานไก่ชำแหละ อาทิ การประยุกต์รวม AI เข้ากับระบบอัตโนมัติของสายการผลิต การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบโดยใช้เซนเซอร์ และการวิเคราะห์ข้อมูลและการคาดการณ์การบำรุงรักษาของเครื่องจักร

     Automated production and Artificial Intelligence (AI) systems are revolutionizing poultry processing by integrating AI technology with automated machinery to enhance processing efficiency and reduce production losses. Automated and AI systems play a vital role in increasing the production capacity of poultry processing plants, including integrating AI and automated production line systems, quality control and inspection by using sensors to detect abnormalities, and data analysis and predictive maintenance of machines.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and