ค้นพบวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมนมด้วยโซลูชันจากวีก้า อินสตรูเมนท์

73 Views  | 

ค้นพบวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมนมด้วยโซลูชันจากวีก้า อินสตรูเมนท์

  

     ความปลอดภัยและคุณภาพผลิตภัณฑ์นมเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ทางวีก้า อินสตรูเมนท์ จึงมีโซลูชันที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนมโดยเฉพาะ จึงขอแนะนำอุปกรณ์การวัดอัจฉริยะ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากการผลิตจริงที่ได้มีการนำอุปกรณ์วัดอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์นมด้วยโซลูชันอัจฉริยะจากวีก้า อินสตรูเมนท์

1. การจัดเก็บน้ำนมดิบ - อุปกรณ์วัดระดับน้ำนมดิบในแทงก์ช่วยให้บริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนม

2. กระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ – ในระหว่างกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิจากวีก้าจะเข้ามาช่วยวัดและควบคุมอุณหภูมิได้อย่างสม่ำเสมอและแสดงผลแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้อุณหภูมิการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

3. การหมักและการเลี้ยงเชื้อ – เซนเซอร์วัดระดับของวีก้าสามารถวัดระดับปริมาณนมที่เหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อกระบวนการหมักในผลิตภัณฑ์ประเภทโยเกิร์ต

4. กระบวนการแยกครีมออกจากน้ำนม – เซนเซอร์วัดระดับช่วยวัดปริมาณครีมและนมขาดมันเนยในถังแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนมอย่างแน่นอน

5. กระบวนการโฮโมจิไนซ์ – โฮโมจิไนเซชัน คือ กระบวนการที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์นมมีความคงตัวและเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งเซนเซอร์วัดแรงดันจากวีก้ามีส่วนช่วยในกระบวนการโฮโมจิไนซ์ เพื่อให้กระบวนการผลิตมีความเหมาะสมและมีคุณภาพที่ดี

6. กระบวนการกรองและแยกส่วน - เป็นขั้นตอนสำคัญในการขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากผลิตภัณฑ์ โดยเซนเซอร์วัดระดับจะช่วยกำหนดอัตราการไหลที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้น

7. กระบวนการบรรจุ – เซนเซอร์วัดระดับมีส่วนสำคัญต่อขั้นตอนการบรรจุนมและลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ให้น้อยที่สุด สามารถวัดระดับของการบรรจุได้แบบเรียลไทม์และลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการบรรจุได้

8. ระบบ CIP (Cleaning in Place) – เซนเซอร์เรดาห์และเซนเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำความสะอาดแบบ CIP ช่วยป้องกันการปนเปื้อนและเพิ่มความปลอดภัยให้ผลิตภัณฑ์นม

ผลลัพธ์ที่เห็นได้จริงจากการประยุกต์ใช้อุปกรณ์การวัดจากวีก้า อินสตรูเมนท์

1. การเพิ่มผลประสิทธิภาพการผลิตอย่างสูงสุด – จากการนำเซนเซอร์อัจฉริยะติดตั้งในแทงก์เพื่อวัดปริมาณน้ำนมดิบรับเข้า สามารถวัดปริมาณน้ำนมได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนมได้

2. การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ถูกต้อง – จากการที่ผู้ผลิตชีสต้องเผชิญกับความท้าทายในการควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ด้วยเซนเซอร์ควบคุมอุณหภูมิจากวีก้า สามารถวัดและควบคุมอุณหภูมิในระหว่างการให้ความร้อนได้อย่างเหมาะสม

3. กระบวนการบรรจุที่เหมาะสม – การนำเซนเซอร์วัดระดับไปใช้ในการควบคุมกระบวนการบรรจุนม ช่วยลดการสูญเสียในระหว่างการบรรจุและลดต้นทุนการผลิตได้

อุปกรณ์วัดจากวีก้า อินสตรูเมนท์ เข้ามาช่วยให้การกระบวนการผลิตนมตั้งแต่การรับวัตถุดิบ จนถึงการบรรจุมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจต่อไปในอนาคต

> เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนม ด้วยโซลูชันจากวีก้า อินสตรูเมนท์ ที่เว็บไซต์ www.vega.com หรือ E-mail: info.th@vega.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and