แนวทางพัฒนาคุณภาพเนื้อสัมผัสด้วยแป้งเพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ที่เหนือกว่า Starch Texturizing Solutions: Creating a New Era of Food Experiences

331 Views  | 

แนวทางพัฒนาคุณภาพเนื้อสัมผัสด้วยแป้งเพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ที่เหนือกว่า Starch Texturizing Solutions: Creating a New Era of Food Experiences

แนวทางพัฒนาคุณภาพเนื้อสัมผัสด้วยแป้งเพื่อส่งมอบประสบการณ์ใหม่ที่เหนือกว่า
Starch Texturizing Solutions: Creating a New Era of Food Experiences

   

By:   Damien-Pierre Lesot
Head of Texturizing Solutions – Roquette
Brenntag Ingredients (Thailand) Public Company Limited
damien-pierre.lesot@roquette.com

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสโดยเฉพาะ
     การสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกับลูกค้าผ่านความเชี่ยวชาญของทีมการตลาดจากทั่วโลก ร่วมกับการให้บริการทางด้านเทคนิค มีส่วนช่วยให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มและความท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งจะนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส หรือสูตรอาหารที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ การมีศูนย์นวัตกรรมที่สนับสนุนทางด้านเทคนิคและการวิจัย รวมถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัย จะช่วยให้ผู้พัฒนาสูตรสามารถขยายขนาดการผลิตไปสู่ระดับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากความเชี่ยวชาญดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาแป้งในเชิงพาณิชย์ที่สามารถนำมาใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

- แป้งประกอบอาหาร สำหรับผลิตภัณฑ์นมและอาหารคาว ซึ่งจะช่วยปรับเนื้อสัมผัสให้มีความเรียบเนียนและมีลักษณะเป็นครีมในผลิตภัณฑ์นม รวมถึงช่วยเพิ่มความมันวาวให้กับอาหารคาวอีกด้วย

- แป้งข้าวโพดข้าวเหนียว เพื่อตอบโจทย์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษายาวนาน

- แป้งสำหรับชุบมันฝรั่งและถั่ว เพื่อเพิ่มความกรอบและเคลือบผลิตภัณฑ์ให้ดูน่ารับประทานมากขึ้น

ตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยฉลากที่เป็นมิตร
     ผู้บริโภคเกือบร้อยละ 72 ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีความโปร่งใสมากที่สุด และร้อยละ 17 มีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ที่แสดงถึงความโปร่งใสเกี่ยวกับรายการส่วนผสมทั้งหมด จึงได้พัฒนาแป้งชนิดใหม่ด้วยฉลากที่เป็นมิตร อาทิ แป้งข้าวโพดข้าวเหนียวซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เป็นต้น

Tailor-made Innovations in Texture
      Co-creation with customers is valued to innovate through the expertise of global marketing teams combined with customer technical services network. Backed by marketing expertise,  trends are anticipated, challenges of our partners are understood and new ways to enhance the sensory experience of foods or optimize formulation processes are explored. Through innovation centers and capabilities, including technical and R&D support and cutting-edge equipment, the process goes from lab testing through to scale-up.

This approach has several commercially available products, as shown below.

-  New grades of cook-up starches were specifically designed for dairy and savory application, creating a smooth and creamy texture in dairy and adding a glossy finish to savory dishes.

-  A  waxy corn starch designed to respond to very high process resistance while bringing the stability needed for long shelf-life products.

-  Using the forming capability of potatoes and peas to enhance crispiness and visual appeal in clear coating products with new starches.

Meeting Consumer Demands for Friendly Label Starch Solutions
     Transparency is found to be important or extremely important with close to 72% of shoppers, with 17% more likely to buy from brands that are transparent about their ingredients. To meet these expectations, a range of new label-friendly functional starches is being developed, from waxy corn for a variety of applications.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and