สำรวจสถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก Explore the Situation and Trends in the Meat and Poultry Industry

691 Views  | 

สำรวจสถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก Explore the Situation and Trends in the Meat and Poultry Industry

By:       อัญญมณี พูลสุขกล่ำ
Anyamanee Poolsukklam
Head of Livestock Product Research and Development Group
Division of Livestock Products
Department of Livestock Development
product2@dld.go.th

     จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกของปีที่ผ่านมา พบว่าเนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อโคยังคงเป็นเนื้อสัตว์หลักที่มีการผลิตทั่วโลก โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกในปี พ.ศ. 2567 ยังคงได้รับแรงสนับสนุนและผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกจำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงสถานการณ์และแนวโน้มของอุตสาหกรรมฯ เพื่อปรับกลยุทธ์และแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจและรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอนาคต

แนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก

          จากการวิเคราะห์สถานการณ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าทั่วโลกยังมีความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกในปริมาณสูง ถึงแม้ปัจจุบันผู้บริโภคมีแนวโน้มความต้องการในการบริโภคโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) มากขึ้นก็ตาม ดังนั้น เมื่อรูปแบบการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้ผลิตจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค บริโภคเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ เช่น  Tender Chicken Bites แบรนด์ K2 Ventures จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากยาปฏิชีวนะ กลูเตน และไนเตรต โดยผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้หญิงและเด็กโดยเฉพาะ

 
1.     บริโภคเพื่อรับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์อกไก่พร้อมบริโภคจากแบรนด์ Roli Roti ที่ใช้เทคนิค Sous Vide ในการช่วยให้เนื้อไก่ไม่สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการและยังคงความชุ่มฉ่ำของผลิตภัณฑ์ไว้ได้อีกด้วย


2.     บริโภคเพื่อเสพเรื่องราวและอัตลักษณ์ ตัวอย่างเช่น แฮมยูนนาน (Xuanwei Ham) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 250 ปี ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ของแฮมที่มีชื่อเสียงและดีที่สุดในประเทศจีน จนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปสัมผัสและลิ้มลองถึงแหล่งผลิต ณ มณฑลยูนนาน


3.     บริโภคเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกดีขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำซุปจากกระดูกโค (Beef Bone Broth) จากแบรนด์ Five Way Foods ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณโปรตีน เกลือแร่ และวิตามิน ให้กับร่างกาย


4.     สร้างความมั่นใจ ปลอดภัย สะดวกและประสิทธิภาพสูงในการบริโภค เช่น แบรนด์ Chiola ประเทศอิตาลีที่ผลิตบรรจุภัณฑ์ฟิล์มขึ้นรูปและกล่องกระดาษบรรจุเบอร์เกอร์ เพื่อช่วยลดการใช้พลาสติกและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้


5.     บริโภคเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น เช่น คอลลาเจนแคปซูลที่ผลิตจากกระดูกอ่อนอกไก่เพื่อบำรุงสุขภาพข้อต่อให้แข็งแรงและดูแลผิวให้อ่อนเยาว์ เป็นต้น
 

     Based on the assessment of the meat and poultry industry in the previous year, it was found that pork, chicken, and beef remained the key meats produced worldwide. Looking ahead to 2024, the industry is expected to continue facing various domestic and international factors that will influence its path. Entrepreneurs within this sector must closely monitor industry trends and situations to adapt their strategies and business plans accordingly. This proactive approach will enable them to meet the evolving needs of their target market, seize new business opportunities, and navigate increasingly competitive landscapes in the future.

Trends in Meat and Poultry Products Consumption

     From the analysis of the meat and poultry markets mentioned above, it is evident that globally, there is still a high demand for meat and poultry consumption, even though consumers tend to demand more alternative protein sources. Therefore, when consumption patterns change, manufacturers will be prompted to develop products that respond to consumer needs.

1.   Promote overall well-being, encompassing both physical and mental health: For instance, K2 Ventures® in the United States offers Tender Chicken Bites, specially formulated for women and children, featuring antibiotic-free, gluten-free, and nitrate-free chicken, exemplifying this holistic approach to health-conscious eating.

 
2.   Indulge in novel culinary adventure: For instance, the ready-to-eat chicken breast products by Roli Roti®, employing the sous vide method to preserve nutritional integrity and ensure optimal juiciness, offering consumers a delightful and convenient dining experience.


3.   Experience food as a way to connect with stories and cultures: For instance, Yunnan ham (Xuanwei Ham), with over 250 years of history, draws tourists to its place of origin in Yunnan to savor its rich taste and heritage.


4.   Make a positive impact on the world through their food choices: For example, beef bone broth from Five Way Foods® in the United States not only offers a nutritious boost  of protein, minerals, and vitamins but also aligns with this sustainability trend.


5.   Seek confidence, safety, convenience, and efficiency in consumption habits: For example, the Italian brand Chiola® utilizes film packaging and cardboard burger boxes to reduce the use of plastic and mitigate carbon dioxide emissions.


6.   Opt for foods that enhance physical appearance: For example, collagen capsules derived from chicken breast cartilage are popular choices for maintaining strong joint health and youthful skin, etc.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and