รักษาความสดให้สมบูรณ์แบบ ด้วยการใช้น้ำแข็งเหลวโอโซน สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ำ Preserving Freshness Perfection by Using Ozonized Slurry Ice for Fish Shelf-Life Extension

505 Views  | 

รักษาความสดให้สมบูรณ์แบบ ด้วยการใช้น้ำแข็งเหลวโอโซน สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ำ Preserving Freshness Perfection by Using Ozonized Slurry Ice for Fish Shelf-Life Extension

รักษาความสดให้สมบูรณ์แบบ ด้วยการใช้น้ำแข็งเหลวโอโซน สำหรับยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ำ
Preserving Freshness Perfection by Using Ozonized Slurry Ice for Fish Shelf-Life Extension

By: ผศ.ดร.จุฑา มุกดาสนิท
Asst. Prof. Juta Mookdasanit, Ph.D.
Department of Fishery Products
Faculty of Fisheries
Kasetsart University
Juta.m@ku.th

 

    ปัจจุบัน ความต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อถนอมรักษาคุณภาพของอาหารทะเลที่ได้จากแหล่งทำประมง (Fishing Ground) หรือแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้ยังคงมีความสด มีรสชาติ และเนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับแหล่งจับสัตว์น้ำ ถือเป็นปัญหาสำคัญของธุรกิจอาหารทะเลที่ต้องการควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพสูง (Premium Quality) และสามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้มากกว่าอาหารทะเลที่เก็บรักษาด้วยน้ำแข็งจืด ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดความต้องการเทคโนโลยีที่ไม่เพียงมีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาด้านคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเท่านั้น แต่ยังสามารถทดแทนวิธีการแช่เย็นด้วยน้ำแข็งจืด (Flake Ice) หรือการแช่เยือกแข็ง (Deep Frozen) แบบดั้งเดิมได้อีกด้วย เนื่องจากวิธีการแช่แข็งแบบเดิมล้วนส่งผลเสียต่อความสด รสชาติ เนื้อสัมผัส สี และคุณภาพโดยรวมของอาหาร ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ส่งผลให้มูลค่าและราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำลดลงตามอายุการเก็บรักษา

น้ำแข็งเหลวโอโซนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรักษาอาหารทะเล
     น้ำแข็งเหลว (Slurry Ice) เป็นเทคนิคการทำความเย็นรูปแบบใหม่ที่ผลิตจากน้ำทะเล ซึ่งเป็นสารแขวนลอยที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส (-1 ถึง -2 °C) เพื่อรักษาความสดของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยข้อได้เปรียบของการทำความเย็นแบบใหม่นี้ จะให้อัตราการทำความเย็นที่รวดเร็วกว่าการใช้น้ำแข็งจืดทั่วไป และสามารถลดความเสียหายทางกายภาพต่อสัตว์น้ำได้ อันเนื่องมาจากอนุภาคของน้ำแข็งที่อยู่ในรูปของสารละลาย รวมถึงการใช้โอโซนร่วมกับน้ำแข็งเหลวจะช่วยรักษาคุณภาพของสัตว์น้ำทั้งทางเคมี ประสาทสัมผัส และความสามารถในการต้านจุลินทรีย์ได้อีกด้วย

     Currently, there is a growing demand for advanced technologies in seafood preservation. These technologies aim to maintain the exceptional qualities of seafood, ensuring they stay as fresh, flavorful, and textured as when they were first harvested from fishing grounds or aquaculture sources. This need is especially critical for seafood businesses that want to sell top-quality marine life, as these products can command higher prices in the market compared to frozen freshwater seafood. As a result, there is a continuous increase in the demand for efficient preservation technologies that not only protect the quality of seafood but also add value to these products. These technologies are gradually replacing traditional methods such as using Flake Ice (FI) or deep-freezing, which, although effective in keeping seafood cold, can have detrimental effects on its freshness, taste, texture, color, and overall appeal. Unfortunately, these negative impacts can result in reduced market value and selling prices as the shelf life of the product diminishes.

Ozone Slurry Ice Improves the Efficiency of Preserving Seafood
     Slurry Ice (SI) is an innovative cooling technique derived from seawater that presents a sub-zero temperature suspension (-1 to -2 °C) as its hallmark for preserving the freshness of seafood products. SI boasts a distinct advantage in its swifter cooling rate when contrasted with Flake Ice (FI), concurrently mitigating the risk of physical damage to aquatic organisms due to the presence of ice particles in slurry form. Notably, the preservation of aquatic organisms using ozonized liquid ice preserves their chemical, sensory, and antimicrobial attributes.


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and