ภาพรวมการส่งออกของอุตสาหกรรมไก่แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป The Export Overview of Chilled, Frozen, and Processed Chicken Industry

270 Views  | 

ภาพรวมการส่งออกของอุตสาหกรรมไก่แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป The Export Overview of Chilled, Frozen, and Processed Chicken Industry

By:   ศุภกร กรบุญไตรทศ
Suppakorn Kornboontritos
Industry Researcher
Krungsri Research
Bank of Ayudhya PCL.
krungsri.research@krungsri.com

 

     ในปี พ.ศ. 2566-2568 ปริมาณการผลิตไก่ของประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 2.5-3.5 ต่อปี โดยเฉพาะตลาดในประเทศที่ธุรกิจอาหารและร้านอาหารมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้เปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบ ขณะเดียวกันการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว โดยมีแรงหนุนจากความต้องการในการบริโภคของประเทศคู่ค้าสำคัญที่ยังคงเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงการขยายตลาดไปยังประเทศในตะวันออกกลางจากความสัมพันธ์ทางการค้าที่เปิดกว้างขึ้น

สถานการณ์การส่งออก
     ในปี พ.ศ. 2565 ผลผลิตไก่เนื้อของไทยอยู่ที่ 1.8 พันล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 1 หรือเทียบเท่าเนื้อไก่ 2.89 ล้านตันจากทั่วโลก โดยเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 3.3 ด้วยอานิสงส์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการกักตุนภายใต้ความกังวลด้านความมั่นคงทางอาหารจากภาวะสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ขณะที่อุปทานในตลาดโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่โดยรวมขยายตัวร้อยละ 10.8 อยู่ที่ 1.0 ล้านตัน โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกไก่แปรรูปตามอุปสงส์เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศคู่ค้าสำคัญ อาทิ ญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรที่ยังคงเพิ่มขึ้น รวมถึงเกาหลีใต้และจีนที่ยอมรับมาตรฐานการผลิตของไทย ทั้งนี้ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นขณะที่อุปทานยังจำกัด จึงหนุนให้ราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.4 ส่งผลให้มูลค่าส่งออกโดยรวมอยู่ที่ 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7

แนวโน้มอุตสาหกรรมไก่แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป ปี พ.ศ. 2566-2568
     ในปี พ.ศ. 2566-2568 คาดว่าปริมาณการผลิตเนื้อไก่ทั่วโลกจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.0-5.0 ต่อปี ขณะที่ปริมาณการผลิตไก่แช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูปของไทยจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.5-3.5 ต่อปี โดยได้แรงหนุนจากความต้องการทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ทางวิจัยกรุงศรีคาดว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2566-2568 ปริมาณส่งออกไก่แปรรูปจะขยายตัวได้โดยเฉลี่ย ร้อยละ 1.5-3 ต่อปี ส่วนไก่แช่เย็นและไก่แช่แข็งคาดว่าขยายตัวได้โดยเฉลี่ย ร้อยละ 2-4 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอาจมีความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ตามราคาวัตถุดิบทั้งกากถั่วเหลืองและข้าวโพดที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์อีกด้วย

     Output Thailand's chicken products is forecast to expand by an average of 2.5-3.5% annually from 2023 to 2025. Within Thailand, the full reopening of the country is underpinning an accelerating rebound in tourist arrivals. This, coupled with a broader recovery in the economy, will support stronger demand for chicken from restaurants and food processors. Exporters of chicken products can also look forward to an improving business environment thanks to greater sales into major overseas markets, thanks to the effect on demand from food security, increasing penetration of new markets in the Middle East.

Export Situation
     In 2022, the total domestic output of Thailand's chicken production was 1.8 billion head (1.0% of overall export output). It generated 2.89 million tons of meat (up 3.3%), reasoned of stronger demand and elevated fears over food security triggered by the Russia-Ukraine war outbreak. At the same time, supply to global markets was affected by Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) outbreaks in many countries, resulting in Thai exports of chicken products jumping 10.8% to 1.0 million tonnes. This is largely due to stronger sales of processed chicken, benefited from worries about food security in the major markets of Japan and the UK, and growing acceptance of Thai production standards of Chinese and South Korean. The rising demand and weakening supply naturally fed into higher prices, so average export prices climbed 12.4%, boosting overall export volume to USD 4.1 billion, up 24.7%.

Chilled, Frozen and Processed Chicken Industry Trends 2023-2025
   Over 2023-2025, global chicken yields will rise at an average annual rate of 4.0-5.0%, while Thai output of processed, chilled, and frozen chicken should expand by 2.5-3.5 per year. The latter will be boosted by stronger domestic demand and by growth in export markets. Krungsri Research thus sees the export volume of processed chicken increasing by 1.5-3.0% annually over 2023-2025, while for chilled and frozen products, annual growth should average 2.0-4.0%. Nevertheless, Thai producers may have to contend with higher production costs stemming from more expensive inputs. This will likely extend to include the soy meal and corn used as animal feed as well.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and