การเลือกใช้มาตรวัดการไหลและวาล์วในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Selection of Flow Meters and Valves in Food and Beverage Industry

221 Views  | 

การเลือกใช้มาตรวัดการไหลและวาล์วในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม Selection of Flow Meters and Valves in Food and Beverage Industry

การเลือกใช้มาตรวัดการไหลและวาล์วในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
Selection of Flow Meters and Valves in Food and Beverage Industry

By:  รวิศ ทัศคร
Ravis Tasakorn
Department of Food Science and Technology
Faculty of Agro-Industry
Chiang Mai University
ravis.t@cmu.ac.th

  

ประโยชน์ของการใช้งานอุปกรณ์การควบคุมอัตราการไหล
     อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการไหลมีหลากหลายชนิด โดยมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า หัวขับ หรือ แอคชูเอเตอร์ (Actuators) กับวาล์ว ซึ่งทำงานร่วมกันเป็นองค์ประกอบหลักในการควบคุมการไหลของวัสดุของแข็ง และของไหลอย่างก๊าซและของเหลวในโรงงาน โดยอาจแบ่งตามรูปแบบของระบบที่ใช้ควบคุม หรือตามพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อน เช่น ระบบแรงลม (Pneumatic system) ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic system) ระบบไฟฟ้า (Electrical system) ระบบเชิงกล (Mechanical system) ระบบความร้อน (Thermal system) ระบบไฮบริด (Hybrid system) และระบบแมนนวล (Manual system) เป็นต้น โดยหัวขับวาล์วนั้นมีประโยชน์ในกรณีที่มีการติดตั้งวาล์วในพื้นที่อันตราย และไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานที่จะเข้าไปเปิดปิดวาล์ว เช่น อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดไฟ หรือมีความร้อนสูง หรือใกล้กับชิ้นส่วนเคลื่อนไหวในกระบวนการผลิต หรือบางกรณีอาจใช้หัวขับวาล์วกับวาล์วที่มีขนาดใหญ่ซึ่งยากต่อการเปิดปิด หรือมีการเปิดปิดบ่อย ซึ่งการใช้หัวขับวาล์วนั้นจะช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ได้ในอีกทางหนึ่งด้วย

     อุปกรณ์ที่ควบคุมอัตราการไหลมีประโยชน์โดยตรงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และควบคุมตัวแปรต่างๆ ที่สามารถปรับค่าได้ จึงนำมาใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต ร่วมกับระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดของเสียรวมถึงลดการใช้พลังงานในโรงงานได้ นอกจากนี้ ยังควบคุมการไหลของของไหลที่จะเข้าไปในเกจวัด จึงช่วยป้องกันการชำรุดเสียหายของเกจวัดจากความดันในระบบที่เพิ่มขึ้นสูง (High pressure surge) ในช่วงเวลาสั้นๆ อีกด้วย

Benefits of Flow Control Devices
     There are many types of flow controllers, such as actuators and valves, which can work compatibly with one another as the main controlling devices of solid and fluid flow, such as industrial gas and liquid. They can be categorized according to control system types or fuel types, such as pneumatic system, hydraulic system, electrical system, mechanical system, thermal system, hybrid system, and manual system. These actuators are especially useful for a case where a valve needs to be installed in a high-risk area that is too dangerous for a user to personally access to open or close a valve. These areas include, for example, inflammable area, high-temperature area, or area with machinery in operation. In some cases, actuators may be used for oversized valves that are difficult to open and close or require frequent opening and closing. Furthermore, actuators can also help minimize human errors.

     Flow rate controllers can directly increase the effectiveness of the manufacturing process and control of variables that require adjustment. Hence, they are jointly used with automation to control production processes, reduce waste, and lower energy consumption in factories. In addition, they can also control fluid flow’s direction and prevent leakage into gauges, thus minimizing pressure gauge damage from high-pressure surges that can occur during a brief period of time.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and