จบปัญหาการตรวจสอบฉลากและฝาบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบด้วยภาพแบบอัตโนมัติ Cease the Problem of Label and Cap Inspection with the Automated Vision Inspection

572 Views  | 

จบปัญหาการตรวจสอบฉลากและฝาบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการตรวจสอบด้วยภาพแบบอัตโนมัติ Cease the Problem of Label and Cap Inspection with the Automated Vision Inspection

By:   Mettler-Toledo (Thailand) Limited
MT-TH.CustomerSupport@mt.com

 
  


   จากข้อมูล USFDA และ USDA ในปี พ.ศ. 2564 พบว่า ร้อยละ 24 ของการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหาร มีสาเหตุจากการไม่แสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้บนฉลาก และอีกร้อยละ 11 มีสาเหตุจากการติดฉลากผิด เช่น พิมพ์ภาพอาร์ตเวิร์กผิด หรือการติดฉลากที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจไม่ปรากฎข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การตรวจสอบฉลากหรืออาร์ตเวิร์กบนบรรจุภัณฑ์จึงเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันและผลิตในปริมาณมาก

ระบบการตรวจสอบด้วยภาพ ช่วยลดปัญหาด้านฉลากและบรรจุภัณฑ์
   ผลิตภัณฑ์ที่ฝาขวดหายไปหรือฝาที่มีลักษณะบิดเบี้ยว ส่งผลให้เกิดของเหลือทิ้งอย่างไม่จำเป็นและก่อให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อน รวมถึงต้นทุนที่สูงขึ้นด้วย โดยอุปกรณ์ที่บ่งชี้ร่องรอยการแกะนั้นจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์นั้นจะไม่ถูกเปิดออกก่อนไม่ว่าจะเป็นจากสาเหตุใดก็ตาม โดยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบร่องรอยการแกะอาจส่งผลให้ผู้บริโภคสูญเสียความเชื่อมั่นและทำให้เกิดการคืนสินค้าในภายหลังได้

   อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการปิดฝาและบรรจุุผลิตภัณฑ์ อาจเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดได้ แต่ด้วยระบบการตรวจสอบด้วยภาพ สามารถตรวจสอบได้ว่าผลิตภัณฑ์มีฝาปิดครบถ้วน ฉลากที่ฝาตรงกับฉลากที่อยู่ด้านข้างของบรรจุภัณฑ์ ตำแหน่งการติดของฉลากและสีที่ปรากฎถูกต้อง ดังนั้น การตรวจติดตามคุณภาพของบรรจุภัณฑ์เป็นที่สิ่งสำคัญอันจะช่วยลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ รวมถึงป้องกันการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสู่ผู้บริโภค


   Data collected by the USFDA and USDA in 2021 shows that 24% of food recalls were attributed to undeclared allergens, and another 11% to other forms of mislabeling. Mislabeling can occur if the wrong artwork is printed on the package or if an incorrect label – possibly missing vital allergen information – is applied to the product. Monitoring label or package artwork is critical, especially when producing multiple batches of products with similar flavors or packaging designs.

A Practical Vision Inspection System Reduce Label and Packaging Problems
   A missing or askew cap on a product can result in unnecessary product waste and costly rework. For many products, a tamper-evident device provides reassurance to consumers that the product has not been altered in any way. Products missing the temper-evident device damage consumer confidence and can result in product returns.

   However, numerous machines are involved during the capping and filling of a product, providing ample opportunity for errors. A practical vision inspection system can monitor cap presence or absence, lid label match to side labels, skew, and color. Therefore, monitoring package quality is essential to minimize product waste, protect spillage in downstream processes, and offer the very best presentation of a given product to consumers.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and