การตรวจหาสารเคมีตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรแบบรวดเร็ว

325 Views  | 

การตรวจหาสารเคมีตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรแบบรวดเร็ว

โดยพื้นฐานประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ ทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ แต่ด้วยปัญหาศัตรูพืชโดยเฉพาะแมลงที่นับเป็นปัญหาหลัก เนื่องจากมีจำนวนมากหลายร้อยชนิด ซึ่งการป้องกันและกำจัดทำได้ยาก ที่สำคัญคือหากไม่สามารถยับยั้งได้ทันเวลาจะเกิดความสูญเสียทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ดังนั้น การใช้สารเคมีในการควบคุมและกำจัดแมลงในภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยที่ผ่านมาพบว่าการใช้สารเคมีกำจัดแมลงในปริมาณที่มากเกินกำหนดและผิดวิธี ส่งผลให้ตรวจพบปัญหาการตกค้างของสารเคมีในผลผลิตทางการเกษตรเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาว รวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ ดังนั้นการตรวจหาปริมาณสารเคมีตกค้างในผลิตผลทางการเกษตรจึงมีความสำคัญในการยืนยันถึงความปลอดภัยของผลผลิต

สำหรับเทคนิคการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารเคมีตกค้างในห้องปฏิบัติการที่ถูกนำมาใช้ในปัจจุบันมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความยุ่งยาก ไม่เหมาะกับการตรวจภาคสนามอย่างแท้จริง ทำให้ปัจจุบันชุดทดสอบแบบรวดเร็ว (Rapid Test) ที่ใช้งานได้สะดวกยังคงเป็นที่ต้องการสำหรับการใช้งานจริงในการตรวจภาคสนาม

 

Thailand is fundamentally an agricultural society and a food producing country for both domestic consumption and for export. Pest prevention and eradication is a critical issue as there are over a hundred species of insects in Thailand. Failure in pest control can drastically damage volume and quality of products. That is why the agricultural sector is still relying heavily on pesticides. Excessive and improper use of pesticide is common, and it results in countless products found with higher residue levels than the safety standard. This issue can affect both the health of consumers as well as trust on Thailand’s agricultural products in the long run. Pesticide residue test is a key to safety assurance of Thailand’s agricultural products. 

The conventional techniques used for pesticides analysis in today’s food labs still require expertise in performing a test as well as complex tools and equipment. That is why current rapid test is still not a perfect solution for a field test and a more convenient rapid test is needed in the market.      


By: Assoc. Prof. Dr. Amara Apilux

Department of Clinical Chemistry

Faculty of Medical Technology

Mahidol University
amara.apl@mahidol.edu

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and