Emergency Eye Wash Model 32301-45 MDS

Attribute:

Categories : product update 2024 FEB

Share

Emergency Eye Wash
Model 32301-45 MDS

       ชุดล้างตาฉุกเฉินนี้เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศอิตาลี ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ANSI Z358.1 และข้อกำหนดของ OSHA เกี่ยวกับความปลอดภัยในหน่วยงานและห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่กำหนดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับล้างตาไว้ใช้งานในกรณีฉุกเฉินระหว่างการปฏิบัติงาน โดยชุดล้างตาฉุกเฉินรุ่น 32301-45 MDS เป็นชุดล้างตาแบบหัวคู่สำหรับการติดตั้งบนโต๊ะหรืออ่างล้าง สามารถติดตั้งได้ทั้งในห้องปฏิบัติการที่มีพื้นที่จำกัด หรือติดตั้งเพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการเดิมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

      This emergency eye wash is imported from Italy and certified to ANSI Z358.1 and OSHA standards regarding workplace and laboratory safety that require installing eyewash equipment for use during an emergency during operation time. This emergency eye wash, model 32301-45 MDS, is a double-nozzle eye wash suitable for installation on a tabletop or sink. It can be installed in laboratories with limited space or installed in existing laboratories to meet safety and hygiene requirements.

By: Official Equipment Manufacturing Co., Ltd.
www.official.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  and